حراج دریای خزر بر ضد منافع ملی برای حفظ امنیت و بقای حکومت آخوندی

هزار میلیارد دلار خسارت در جنگ ضد میهنی، نابودی محیط زیست و خشکاندن آبهای کشور، چپاول منابع ملی و به باد دادن ثروتهای مردم ایران در صدور تروریسم و جنگ افروزی و پروژه های اتمی و موشکی شیوه شناخته شدة حکومت آخوندی است که حفظ سلطنت مطلقة ولی فقیه را واجب ترین واجبها اعلام کرده است.

اکنون نوبت دریای خزر یکی از بزرگترین سرمایه های ملی ایران است که آخوندهای وطن‌فروش و ضد ایرانی آنرا برای امنیت و حفظ سلطه ننگین خود به حراج گذاشته اند.
آشی که این بار آخوند روحانی و ظریف به دستور خامنه ای پختند، آنقدر شور است که حتی کارشناسان و نمایندگان رژیم از باندهای مختلف آنرا یک ترکمانچای دیگر توصیف می کنند. یک نماینده مجلس ارتجاع در این باره گفت: «به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نمی باشد». یک نماینده دیگر مجلس آخوندها پرسیده است: «روحانی در حالی عازم قزاقستان شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ ا‌ی از ابهام است. آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»(روزنامه حکومتی اعتماد ۹۷۰۵۲۱).
همین روزنامه روز ۲۲ مرداد نوشت اگر به دیوان بین المللی لاهه می رفتیم سهم ایران از ۲۰ درصد هم بیشتر می شد (اما) با تقسیم بندی کنونی سهم ایران ۱۲ درصد شد.
سپاه پاسداران که در این وطن فروشی همدست روحانی است در روزنامه جوان به دفاع از او پرداخت و نوشت: «انتظار احقاق حقوق، از جمله حق انتفاع یا بهره برداری از منابع خزر در ”تحدید حدود“ و ”تعیین خط مبدأ“ به شکل مطلوب دور از ذهن است» (جوان ۹۷۰۵۲۲).
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این باره گفت: برای خمینی و خامنه ای و روحانی، نه آب و خاک، نه فرهنگ، نه جان و دارایی مردم ایران ارزشی ندارد. تنها یک چیز اهمیت دارد: حفظ و بقای حاکمیت آخوندی که خمینی آنرا «اوجب واجبات» اعلام کرد و بخاطر آن می توان احکام اسلام را تعطیل کرد و به طریق اولی خاک و آب ایران و مردم آن را به باد داد و فرزندان رشیدش را در زندانها قتل عام کرد.
خانم رجوی افزود: براستی یک رژیم اشغالگر چه کاری میکند که آخوندها با ایران و مردم ایران نکردند. آنها مانند مغولها از بدترین اشغالگران تاریخ ایران هستند. به همین خاطر وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاد سازی وطن از سلطة آخوندها و پاسداران و استقرار دمکراسی و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۷