حمایت ۱۰۰ نماینده پارلمان اروپا از بیانیه قیام ایران و حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی

در این بیانیه آمده است:
عصر جمعه، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، (۲۴ آبانماه) شهرهای ایران صحنه اعتراض نسبت به سه برابر شدن قیمت بنزین بود. این اعتراضات… در۳۱ استان در سراسر ایران گسترش یافت.
مردم شعار می دادند: “مرگ بر روحانی”، “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر دیکتاتور”، “تا وقتی حق خود را نگیریم، از پا نمی نشینیم.”
علی خامنه ای، به سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی دستور داده است تا در تظاهرات در شهرهای مختلف آتش بگشاید. تعداد کشته شدگان همچنان در حال افزایش است….
هزاران نفر نیز زخمی شده اند که بسیاری از آنها در شرایط وخیم قرار دارند. با این حال، اعتراضات در سراسر ایران ادامه دارد.
رژیم همچنین اینترنت را به طور کامل قطع کرده است تا دامنه قیام و میزان وحشیگری خود را پنهان کند.
ما به خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند تسلیت می گوییم و از معترضین دفاع می کنیم که از حقوق اساسی خود در برابر استبداد، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اینترنت دفاع می کنند.
ما از خواست خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران حمایت می کنیم که گفتند “این قیامی برای پایان دادن به ۴۰ سال دیکتاتوری و تروریسم در ایران” است. سران رژیم به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت باید با عدالت روبرو شوند».
ما از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می خواهیم که در کنار مردم ایران برای دسترسی به آزادی و دموکراسی بایستند و برای پایان دادن به سرکوب وحشیانه معترضین، اقدام عاجل کنند.
ما از سران و دولت های اتحادیه اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی می خواهیم که سرکوب تظاهرکنندگان را به شدت محکوم کنند، خواستار آزادی همه دستگیرشدگان بشوند و از قیام مردم ایران برای یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنند.