خامنه‌ای: آمریکا و سه کشور اروپایی حق ندارند شرط و شروط برای برجام تعیین کنند – پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی -۱۹ بهمن ۱۳۹۹

خامنه‌ای یک بار دیگر پرده را کنار زد و معلوم شد سوار بر یابوی ولایت خواهان ادامه تحریم از کیسهٔ ملت برای حفظ هژمونی و ادامه حکومت است. الا این‌که آمریکا و اروپا مانند دورهٔ قبل سر کیسه مماشات را شل نموده و دلارها و امتیازات بیکران به لبادهٔ نظام سرازیر کنند. اما بعد از قیام‌های آبان۹۸ و دی۹۶ دیگر پیمانه خامنه‌ای پر شده و سبوی ولایت درهم شکسته است. بازگشت به دوران استمالت و تعادل پیشین سراب و خواب و خیال است.
نقطهٔ آغاز هر بینش و تحلیل و تفکر منطقی درباره وضعیت رژیم، به شرط این‌که ریگی از ملا به کفش نداشته باشد بازگشت‌ناپذیری به تعادل ۴سال پیش است. این همان خط قرمزی است که مقاومت ایران و ارتش آزادی را از تمام مدعیان جدا و متمایز می‌کند.
خلیفهٔ ارتجاع آب در هاون می‌گوید. یک ماه پیش هم درست در روز ۱۹دی پرده را در مورد خرید واکسن از آمریکا و اروپا کنار زد و ثابت شد که به‌دنبال سپر و کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی است و مرگ و اعدام را برای بقای رژیم منحوس ولایت نعمت و فرصت می‌داند.
علاوه بر این خامنه‌ای می‌پندارد که چون دولت جدید آمریکا با او سر جنگ و ناسازگاری ندارد، پس می‌تواند با باد و بلوف آخوندی قاطر ولایت بتازاند و نرخ را گران کرده امتیازات بیشتر بگیرد.
ولی‌فقیه فرتوت و نظام پا به گور ولایت کور خوانده و مثل همیشه و هر بار آتشفشان قیام خلق و ارتش گرسنگان را نادیده گرفته است. با این حال به‌شدت می‌ترسد و تأکید می‌کند «مرعوب دشمن نباید بشویم. اگر مرعوب شدیم از کار می‌افتیم».
مرعوب و از کار افتاده هستید.در هر حال با سر بر زمین خواهید خورد و سرنگون خواهید شد. از یاد نبرید که شاه هم در روزگار دمکراتها دچار همین سرنوشت شد. هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، تکرار می‌کنیم : بفرمایید مذاکره و صلح کنید، خواهش می‌کنیم مذاکره و صلح کنید. زودتر عقب بنشینید و واپس بتمرگید. در این صورت ما قیمت کمتری خواهیم داد. اما اگر به‌خاطر تغییر دولت آمریکا هوا برتان داشت وعده ارتش آزادی و کانونهای شورشی با شما در تهران و سراسر ایران.