خامنه ای کودک کش – علائم جنون گاوی

 

مهرداد هرسینی

 

انتشار یک آگهی عمومی  از سوی دادستانی رژیم آخوندی در تهران مبنی بر طرح شکایت علیه « 104» تن از رهبران و اعضائ سازمان مجاهدین خلق , به یقین ترجمان وحشت حاکمیت از نفوذ  و تاثیرات اجتماعی و سیاسی مقاومت ایران و نیز هراس از راه افتادن سیلی بنام « دادخواهی بین المللی » علیه دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

 

سخن از واقعیتی است که اکنون  رسانه ها و دوایر تبلیغاتی حکومت و بویژه از فردای قتل ناجوانمردانه مهسا امینی و به تبع آن راه افتادن سیل بنیان کنی بنام « قیام و انقلاب دمکراتیک » در شهرهای میهن , روزانه آن را به بیرون ساطع می نمایند.

 

دراین راستا نیزکمتر روزی نیست تا رادیو تلویزیون حکومتی , آخوند های با و یا بی عمامه در نمازهای جمعه  , فرماندهان سپاه مردم کش پاسداران و یا  عوامل اطلاعاتی و مزد بگیران رژیم در خارج از کشور, نسبت به نقش نیروی پیشتاز جنبش  اعتراف نکنند.

 

بدین سان اکنون مشخص می شود , خامنه ای کودک کش با راه اندازی شعبده ای بنام « طرح شکایت » بر شکست تمامی  تمهیدات و سیاست های رژیم طی یک سالیان  گذشته و بویژه از فردای راه افتادن این خواست ملی مبنی بر محاکمه سران , متولیان , آمران و عاملان قتل عام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 و یا حمام خونی که رژیم از خرداد سال 60 در کشور براه انداخته است , مهر تائید زده ,  تا جائیکه اتاق های فکر حاکمیت آخرین راهکار را در طرح شکایت جستجو می کنند.

 

به یقین آنچه که به  مقاومت ایران , خانواده و بازماندگان قربانیان و افکار عمومی در داخل و خارج از کشور بر می گردد, همان استقبال از هرگونه دادخواهی است که بکرات از سوی  رهبر مقاومت ,آقای مسعود رجوی اعلام شده است.

 

بدین سان خامنه ای در یک اشتباه محاسباتی  کاملا غلط , اکنون در تله ای بدام افتاده که خود و سران رژیم اش آن را ساخته و پرداخته اند.

ورود به این میدان مملو از مین را باید به فال نیک گرفت و در این راستا کلیت نظام و تمامی آنانی  را که طی چهار دهه گذشته , در جنایت ,شکنجه , اعدام ,  سرکوب ,  سربه نیست نمودن های قهری, ترور و جنگ افروزی و بنیاد گرایی  دست داشتند را به چالشی ملی کشید.

 

این قدم صد البته بخشی از کارزار ایرانیان در داخل و خارج از کشور برای آزادی و حریت بشری می باشد که همواره در تظاهرات و اشعار خود آن را به بیرون ساطع کرده اند.

شعار « مرک بر حکومت بچه کش » که خامنه ای  آمر اصلی برای تمامی کشتار ها طی بیش از سه دهه گذشته, از جمله قتل عام دانشجویان در سال 78 , کشتار سال 88 , سرکوب خونین سال 96 و یا قیام های سال 98 و 1401  می باشد , از کف خیابان ها بیرون آمده است. 

براین منطق باید به سنت اشرفیان و اشرف نشانان و ایرنیان آزاده به  دیکتاتوی ولی فقیه « بیا , بیا »  گفت.