خامنه ای کودک کش – هوش مصنوعی حکایت « جن و بسم الله »

تازه ترین سخنان خامنه ای کودک‌کش در جمع طلاب بسیجی به یقین ترجمان هراس و وحشت وی از روند شتابان برای شبکه های اطلاع رسانی بویژه هوش مصنوعی را دارند.

وی که دراین سخنان «هوش مصنوعی و امثال آن» را با عناوینی مانند «پسااینترنت» می‌نامید، در ادامه به وجود گرایش جامعه و بویژه جوانان به شبکه های مجازی و رسیدن به اخبار و اطلاعات آزاد اینگونه اعتراف کرده است: « تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوه‌های متکی بر علم و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و هوش مصنوعی به‌عنوان نمادی از مرحله پسا اینترنت توسعه فراوان یافته، بنابراین عقل هم حکم می‌کند در مقابل شمشیرهای خون‌ریز تبلیغات دشمنان، تبلیغ را اولویت اول بدانیم». ( سایت مجاهدین خلق ۲۱ تیر ۱۴۰۲)
ترجمان این جملات به معنای بستن خط دفاعی در مقابل رشد علم و تکنولوژی از سوی هارترین نیروها در درون حاکمیت می باشد که اکنون به یکی از پایه های تبلیغات و مغز شویی در جامعه تبدیل شده اند.

هزینه های سنگین برای حفظ و نگهداری بخش‌هایی مانند « حوزه علمیه » که اکنون تحت سیطره امنیتی‌ترین ارگان‌های رژیم قرار دارند، به موازات حذف فیزیکی و خانه نشین نمودن بسیاری از رقبای ولی فقیه در شهرهای مذهبی، تماما مبین این واقعیت می‌باشند که خامنه‌ای درمانده سرمایه گذاری کلانی برای این دستگاه تبلیغاتی انجام داده است.

برای نمونه تنها در بودجه سال جاری به وجود « ۲۵ نهاد » حوزوی و تبلیغی اشاره گردیده که با افزایش بیش از « ۷۰ درصدی » بودجه آنها، در کنار نیروهای امنیتی و سپاه، بزرگترین بخش از درآمدهای سالانه را بخود اختصاص داده اند.
بدین سان مشخص می شود که به چه میزان موضوع تبلیغات در دیکتاتوری ولی فقیه از « اوجب واجبات » با هدف « حفظ نظام » برخوردار می‌باشد.

وی در ادامه با اذعان به بستن خط دفاعی در مقابل جامعه می‌افزاید: « اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکند دچار عارضه‌ای می‌شویم که جبران آن به آسانی ممکن نیست».

واقعیت دیگر در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که دیدگاه بغایت بسته و ارتجاعی آخوندی همواره نسبت به ظهور هرگونه تکنولوژی رسانه ای و خبری، اساسا دیدگاهی سرکوبگرانه و تدافعی می‌باشد.
این حقیقت را مردم دردمند ایران طی ادوار مختلف بویژه از فردای سرعت گرفتن علم رسانه‌ای در زمینه های رادیو، تلویزیون، تلفن، فاکس، ماهواره، تلفن‌های همراه و در آخرین نمونه آن اینترنت بخوبی لمس کرده اند.

در این راستا هنوز تصاویر میمون وار و بالا رفتن نیروهای وحشی رژیم از دیوار و پشت بام خانه های مردم و به تبع آن تخریب و پرتاب کردن دیش های ماهواره، حمله و هجوم های شبانه به خانه ها ، ضبط گیرنده ها و یا نمایشات خیابانی با عبور تانک و خودرو از روی آنها، در حافظه جامعه ما باقی است.

همچنین خاطرمان هست که خامنه‌ای طلسم شکسته چندی پیش فضای مجازی را « ول » توصیف کرده و از جمله خطاب به نیروهای سرکوبگر بویژه بسیجیان طلبه تاکید داشت: فضای مجازی « میدان جنگ است و در کنترل ما نیست».

میدان جنگ نیز در منطق آخوند‌های سرکوبگر همان وجود اعتراف به راه اندازی فیلترینگ، سانسور، شیوه های شنود و تعقیب و تورهای امنیتی و یا ابعاد دستگیری های کور و گسترده جوانان بدلیل استفاده از شبکه های مجازی، اینترنت، پرونده سازی، صدور احکام طویل المدت زندان ، شکنجه و یا سربه نیست کردن آنان – در نمونه هایی ماند ستار بهشتی – و بسیاری از جوانان قیامی است که بواقع تنها گوشه ای از وحشت و هراس رژیم را به نمایش می گذارد.
همبستگی ملی