خانم رجوی از اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن استقبال کرد و خواستار اخراج آن از سایر ارگانهای ملل متحد به‌ویژه یونیسف شد

شورای اقتصادی و اجتماعی مجمع عمومی ملل متحد (اکوساک) در اجلاس امروز ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) خود با اکثریت مطلق آرا به اخراج رژیم ضدبشری آخوندی از کمیسیون مقام زن ملل متحد رأی داد. در مقابل رأی مثبت ۲۹کشور، یعنی بیش از نیمی از اعضای اکوساک تنها ۸کشور رأی منفی و ۱۶کشور رأی ممتنع دادند.

این قطعنامه با ابراز نگرانی از کشتار معترضان از جمله زنان و دختران توسط رژیم آخوندی و هم‌چنین ابراز نگرانی از «استمرار تضعیف و سرکوب فزاینده حقوق انسانی زنان و دختران، از جمله حق آزادی بیان و عقیده که اغلب با استفاده بیش از حد از قهر صورت می‌گیرد و با اعمال سیاست‌هایی که به‌شدت مغایر با حقوق‌بشر زنان و دختران و با مأموریت کمیسیون مقام زن می‌باشد»، تصمیم می‌گیرد رژیم ایران را بلافاصله از کمیسیون مقام زن اخراج کند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از این تصمیم گفت: فاشیسم دینی حاکم بر ایران در چهار دهه گذشته هزاران زندانی سیاسی زن را دستگیر، شکنجه و اعدام کرده و تنها در سه ماه گذشته حداقل ۶۱زن و ۷۰کودک را در جریان قیام مردم ایران در خیابان‌ها به‌قتل رسانده است، صلح و آرامش در منطقه و جهان را به خطر انداخته و میثاقها و معاهدات و قوانین بین‌المللی را مستمراً نقض می‌کند. این رژیم نامشروع به هیچ‌وجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، باید از جامعه جهانی طرد و از ملل متحد و ارگانهای مختلف آن به‌ویژه یونیسف اخراج شود. پرونده نقض حقوق‌بشر توسط این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه شوند.

وی افزود خواست مردم ایران، هم‌چنانکه که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تصریح شده است، به‌رسمیت شناخته شدن حق مردم ایران برای دفاع از خود در قبال این رژیم خون‌ریز و حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی آن می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ آذر ۱۴۰۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۲)