خانم مریم رجوی حکم دادگاه آنتاریو را تبریک گفت و بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کرد

دادگاه عالی آنتاریو طی حکمی اعلام کرد ساقط کردن پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین، توسط سپاه پاسداران عمدی و یک اقدام تروریستی بوده است.

خانم مریم رجوی گفت هر چند غم و اندوه خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی بی پایان است اما این حکم به عنوان نخستین قدم در مسیر عدالت جای تبریک و تهنیت دارد. اکنون جهان همچون مردم ایران با ماهیت و عملکرد ضد انسانی رژیم آخوندی و سپاه پاسداران بیشتر آشنا می شود 

خانم رجوی از کانادا و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان خواست بلادرنگ سپاه پاسداران را در لیست تروریستی بگذارند.

در حکم آمده است سپاه پاسداران «می دانست که پرواز S ۷۵۲ یک هواپیمای غیرنظامی است و به‌طور عمدی با هدف نابودی آن را سرنگون کرد.»

خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم، همچنانکه سرکردگان سپاه پاسداران، بخاطر چهاردهه نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی باید در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰اردیبهشت۱۴۰۰(۲۰می ۲۰۲۱)