خانم مریم رجوی: رئیسی آخرین برگ خامنه ای برای بقای رژیم و نشانه استیصال و دوران پایانی این رژیم است

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در باره تنفیذ رئیسی توسط خامنه ای گفت: خامنه ای در شرایطی جلاد ۶۷ و قاتل مجاهدین را «به ریاست جمهوری منصوب» کرد که فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه از اهواز تا تهران و از تبریز تا مشهد در سراسر ایران به گوش میرسد. رئیسی آخرین برگ خامنه ای برای بقای رژیم و نشانه استیصال و دوران پایانی این رژیم است.
ریاست‌جمهوری رئیسی به هرگونه توهم در مورد اعتدال یا اصلاحات در این رژیم برای همیشه خاتمه داد. تحریم همه جانبه نمایش انتخابات در خردادماه گذشته آن روی سکه قیامهایی است که از سال ۹۶ تا امروز ادامه دارد و نشان میدهد عموم مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند. خامنه‌ای قویاً می‌کوشد با کرونا و کلان تلفات انسانی آن را به تأخیر بیندازد. 
خامنه ای و رئیسی امروز با اعتراف به فقر و تورم ۴۴ درصدی و کسر بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی و اعتراف به بی عدالتی و فساد فراگیر، به وضعیت انفجاری جامعه اذعان نموده و تلاش کردند همه چیز را بر سر روحانی و دولت او خراب کنند، اما از نظر مردم ایران همه سردمداران رژیم به ویژه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای باید بخاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت و به خاطر چهاردهه آدم‌کشی و غارت و نابود کردن سرمایه‌ها و منابع ملت در برابر عدالت قرارگیرند. 
 سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران دیگر فایده و اثر ندارد. رژیم اعدام و قتل عام و رابطه با آن دیگر از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. جامعه جهانی و شورای امنیت ملل متحد باید در کنار مردم و مقاومت ایران و خواست آنها برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک بر اساس آراء ملت و جدایی دین از دولت قرار بگیرند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (۳ اوت ۲۰۲۱)