خانم مریم رجوی: رئیسی باید در دادگاه بین المللی در برابر عدالت قرار بگیرد

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، پس از اعلام نتایج انتخابات رژیم آخوندها گفت: 
برغم رسوایی و کلان تقلب‌ها، ابعاد تحریم آنقدر گسترده بود که سرانجام رژیم به مشارکت زیر ۴۹ درصد رضایت داد و به روشنی اذعان کرد که اکثریت مردم ایران انتخابات این رژیم را تحریم کرده و آن را نامشروع می‌شناسند. تقلبهای نجومی و ۵ برابر کردن میزان مشارکت در تاریکخانه تجمیع آراء کسی را در ایران نمی‌فریبد و در این حقیقت تغییری نمیدهد.

رئیسی جلاد ۶۷ و قاتل مجاهدین آخرین برگ خامنه ای برای بقای رژیم است. قرار گرفتن جلاد قتل عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست‌جمهوری رژیم علامت درماندگی و نقطة پایان و سرنگونی است. او باید در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار بگیرد.

از این پس جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مراوده و مماشات با حکومتی که رییس جمهور آن یکی از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت در دوران معاصر است، ندارد. جهان باید با قاطعیت در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم، در کنار مردم ایران و خواست آنها برای سرنگونی رژیم و استقرار یک جمهوری دمکراتیک قرار بگیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۱)