خرید و فروش ”علم“ در نظام ولایت‌فقیه!

فساد تاروپود نظام ولایت‌فقیه را آن‌چنان درنوریده است که مراکز علمی و دانشگاهی نیز از آن مصون نمانده‌اند.

نظام فاسد آخوندی دانشگاهها و مراکز علمی را نیز به مراکز مدرک سازی ومدرک فروشی برای مهره‌ها ونورچشمی‌های رژیم ازقبیل پاسداران، بسیجیها و دانشجویان سهمیه‌ای حکومتی کرده است.

این بازار در ”دانشگاها و مراکز علمی“ آن‌چنان شیوع پیدا کرده است که در راستای جنگ قدرت وتضادهای درونی رژیم بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌ها از هردوباند رژیم ناگزیر به اعتراف به این وضعیت رسوا درنظام شده‌اند.

بر اساس نوشته همین رسانه‌ها وضعیت دانشگاهها «عجیب» و محصول آن «هرج و مرج»، «مدرک در برابر پول»، «پایان نامه فروشی»، «سرقت علمی» و «تقلب علمی» است.

در رابطه با مدارک تقلبی که مهره‌ها و نورچشمی‌های بسیجی و پاسدار رژیم از آنها استفاده می‌کنند، سایت نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاههای آزاد استان قزوین می‌نویسد: ”این روزها مدرک نوعی آسیب اجتماعی تلقی می‌شود و از آن باید به‌عنوان ابزاری برای خرید شغل، ابزاری برای کسب منزلت اجتماعی و ابزاری برای ارزش گذاری کارکنان یاد کرد. به نظر می‌رسد، امروزه مدرک گرایی تبدیل به بیماری دانشنامه شده است که بر این اساس اکثر افراد در جهت کسب پرستیژ از آن استفاده می‌کنند.

متأسفانه تا زمانی که در جامعه مدرک گرای ما مدرسه، دانشگاه و نهادهای آموزشی، جزء نهادهای محوری جامعه تلقی شوند تورم ناموزون و کنترل نشده نظام آموزش عالی و گسترش بیکاری به‌طور آشکار قابل مشاهده است“.

ملاحظه می‌شود که نهادهای آموزشی تحت تسلط آخوندها برای مهره‌ها، بسیجی‌ها، پاسداران کارخانه مدرک سازی هستند که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز به کرات به این موضوع اعتراف کرده‌اند.

دراین رابطه روزنامه اطلاعات 19شهریور 96 می‌نویسد: ”اکنون در کوچه‌های ۶متری بالای سر ساختمان محقری که برای یک مدرسه ابتدایی هم مناسب نیست، تابلو دانشگاه نصب شده است. آن هم دانشگاه جامع! چرا مسابقه «مدرک در برابر پول» راه افتاده است؟ چرا پارسال خبر رسوایی ۳۹۸نفر از اعضای هیأت علمی ایرانی در «تقلب علمی» توسط مجله معتبر «نیچر» اعلام شد؟ چرا در میان فهرست ۵۰۰دانشگاه برتر دنیا نامی از ما نیست؟“

روزنامه حکومتی اطلاعات پس از توصیف این آشفته بازار دانشگاهی درحاکمیت آخوندی می‌نویسد: ”در ایران شمار دانشگاهها طی سه دهه از حدود بیست دانشگاه به ۲۸۰۰دانشگاه رسیده است که با هیچ کشور دیگری از این سیاره، مقایسه‌پذیر نیست. از نظر امکانات و تجهیزات و سایر الزامات هم، اوضاع عجیبی پدید آمده است. “

روزنامه همدلی 19شهریور 96نیز می‌نویسد: ”شاید علم را بتوان در ایران کماکان در زمره جهانهای ناشناخته قلمداد کرد… آثار و تفکرات معدود دانشمندانی «که داریم»، به‌طور بالقوه دستخوش دستبرد است و سرقت علمی در ایران مثل سرقت ادبی امری تقریباً عادی‌شده است… مسایلی مانند «پایان نامه فروشی» بدل به سکه رایج بازار شده… حالا علم در جامعه ایرانی، متاعی شده که صاحبانش جایگاهی محکم ندارند و حرف اول را خریداران و سودجویانش می‌زنند. “

فضاحت تولید ”مدارک پولی“ در حاکمیت جهل و جنایت آخوندی آن‌چنان است که پای بسیاری از مقامات بالای رژیم که به‌عنوان ”دکتر“، ”مهندس“ معرفی می‌شوند در استفاده از مدارک پولی دانشگاههای رژیم در میان است.

روزنامه آرمان وابسته به باند روحانی 28آذر 95در مطلبی تحت عنوان ”ماشین چهار موتوره‌ تولید مدرک در کشور“ از قول حمید رضا جلایی‌پور از کارگزاران رژیم به وضعیت اسفناک نظام آموزش عالی که به منبعی برای درآمد تبدیل شده اعتراف می‌کند. جلایی‌پور می‌گوید: «فرایند آموزش عالی در ده سال گذشته به‌شدت پولی و کالایی شده.»

وی سپس به درگیر بودن تمام دانشگاههای کشور در امر خرید و فروش مدرک پرداخته و ادامه می‌دهد: «دانشگاه آزاد هم، در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد قصد کنترلش را داشت، برای تأمین منابع راهی جز حرکت در فرایند کالایی شدن نداشت. دولت احمدی‌نژاد هم وقتی نتوانست بر دانشگاه آزاد مسلط شود، برای جبران این شکست به گسترش بی‌حساب و کتاب دانشگاه پیام‌نور افزود. مراکز آموزش علمی کاربردی هم که از قبل خیز برداشته بودند. دانشگاههای دولتی هم برای این‌که از این نهضت درآمدزایی عقب نمانند دوره‌های شبانه و پردیس‌ها را افزایش دادند و بدین ترتیب ماشین مدرک سازی با چهار موتور (دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، مراکز علمی کاربردی و بخش خصوصی دانشگاههای دولتی) در کشور سرعت گرفت.»

فضاحت استفاده از مدارک تقبلی و عنوانهای جعلی ”دکتر“ و ”مهندس“ دررژیم آن‌چنان بالا گرفته است که بنابرنوشته روزنامه حکومتی وطن امروز 26تیر 96 اتهام مربوط به مدرک حسن روحانی و انتشار مطالب متعددی درباره کپی‌برداری در پایان نامه دکترای وی مطرح شده است.

این روزنامه باند خامنه‌ای ازقول یکی از نمایندگان مجلس خبرگان آخوندی می‌نویسد د‌ر بخشی از پایان‌نامه روحانی، بخشی از کتاب او (بد‌ون اجازه) کپی‌برد‌اری شد‌ه است. د‌ر همین راستا یک کمیته شامل تعد‌اد‌ی از د‌انشجویان خارج از کشور نیز ایجاد‌ شد‌ تا موضوع تقلب د‌ر پایان‌نامه روحانی پیگیری جد‌ی شود‌“.

خرید و فروش مدارک دانشگاهی تنها در دانشگاههای رژیم رواج ندارد بلکه به بنا برنوشته‌های رسانه‌های حکومتی خرید و فروش مدرک دانشگاهی در خیابان انقلاب و در مکانهای دیگری ازشهر رواج هم رواج دارد.

هم‌چنین خرید و فروش کنندگان مدرک فضای مجازی را نیز به بازاری برای این کار تبدیل کرده‌اند، به گونه‌یی که با چند دقیقه جستجو در فضای مجازی به صدها نهاد ومؤسسه برمی‌خورید که با قیمتهای مناسب افراد را صاحب مدرک دانشگاهی و حتی مدرک بین‌المللی می‌کنند.

ملاحظه می‌شود که با وجود دکان خرید و فروش مدرک و مقاله‌نویسی قلابی دیگر نیازی نیست کسی سالها برای کسب علم مایه بگذارد.

رسوایی دستکاری مقالات علمی وجعل مقاله نیز آن‌چنان در این نظام رواج دارد که مقاماتی از رژیم هم ”شغل شریفشان“ دستکاری مقالات علمی وجعل مقاله است.

دراین رابطه سایت حکومتی جوان آنلاین 19آبان 95با عنوان ”جعل و سرقت علمی به وزیران علمی دولت رسید! “ می‌نویسد: ”روز یازدهم آبان‌ماه ۹۵مصادف با اول نوامبر ۲۰۱۶، ناشر مجلات نیچر، ۵۸مقاله دانشمندان ایرانی را به‌خاطر «جعل علمی» و «دستکاری» توسط نویسندگان تعلیق کرد.

(در فهرست این اسامی) اسامی از تعدادی از مسئولان نظام به‌عنوان نویسندگان مقالات دستکاری شده علمی است. از جمله حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، محمد فرهادی وزیر علوم، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، مصطفی قانعی رئیس انیستیتو پاستور، باقر لاریجانی و رضا ملک‌زاده معاونین وزارت بهداشت و حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد. این در حالی است که واکنش دولت به این تهدید آبروی علمی کشورمان، تاکنون سکوت مطلق بوده است. “

بازار مدرک فروشی وجعل مدرک علمی توسط سران و مهره‌های رژیم در شرایطی است که بسیاری ازفارغ‌التحصیلان واقعی دانشگاههای کشور با داشتن مدارک عالی در زمره مردم عادی به کارهایی نظیر رفتکری، دستفروشی، مسافرکشی و… . اشتغال دارند و مدارک واقعی دانشگاهی به کارشان نمی‌آید. این چنین است که به گفته آن رسانه حکومتی (روزنامه همدلی) ”حالا علم در جامعه ایرانی (بخوانید نظام ولایت‌فقیه)، متاعی شده که صاحبانش جایگاهی محکم ندارند و حرف اول را خریداران و سودجویانش می‌زنند. “

سایت مجاهدین خلق