خنجر به قلب حقوق بشر، خیانت به صلح بین المللی

قرار گرفتن نماینده رژیم آخوندها در پست نایب‌رئیسی مجمع عمومی و سخنگویی کمیته خلع‌سلاح ملل متحد

خنجر به قلب حقوق بشر، خیانت به صلح بین المللی و تشویق رژیم به تروریسم و تسریع پروژه های اتمی

مقاومت ایران نصب نمایندگان فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌عنوان یکی از ۲۱ نایب‌رئیس مجمع عمومی ملل متحد در هفتاد و هشتمین اجلاس آن و سخنگوی کمیته اول ملل متحد (کمیته خلع‌سلاح بین‌المللی) را قویاً محکوم می‌کند و آنرا نقض فلسفه وجودی سازمان ملل یعنی ارتقاء حقوق‌بشر، صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند.

در شرایطی که تنها در ماه گذشته (می ۲۰۲۳) دست کم ۱۴۶زندانی و در صبح پنجشنبه اول ژوئن ۶تن توسط این رژیم اعدام شده‌اند. ، قرار گرفتن رژیم در موضع نایب‌رئیس مجمع عمومی ملل متحد، خنجر به قلب حقوق‌بشر، جایزه به رکورد دار اعدام در جهان و تشویق به جنایت بیشتر تلقی می‌شود.

رژیمی پست سخنگویی کمیته خلع‌سلاح بین‌المللی را اشغال کرده است که با تمام قوا درصدد ساختن بمب اتمی است، پهپادهایش شهروندان و غیرنظامیان در اروپا را به‌قتل می‌رساند، تروریستهایش از آمریکا تا اروپا و تمام جهان به‌قتل و جنایت مشغولند و بخش عمده سرمایه‌های مردم ایران را صرف صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و ساختن نیروهای مزدور در کشورهای مختلف منطقه می‌کند. این به سخره گرفتن صلح بین‌المللی، کمک به تسریع پروژه‌های اتمی رژیم، سوخت رساندن به صدور تروریسم و راهگشایی برای جنگ‌افروزی در خاورمیانه و فراتر از آنست.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران لکه ننگی در تاریخ بشریت معاصر و جهان امروز است، به هیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، باید از ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی اخراج شود و سردمدارانش به‌خاطر چهار دهه جنایت بی‌وقفه علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲خرداد ۱۴۰۲ (۲ ژوئن ۲۰۲۳)