خودی های نظام – اعتراف به حکومت مافیایی

بسیاری از صاحبنظران برای مسائل ایران بدرستی براین باور هستند که اساس و بنیان در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن‌مان بر پایه حکومتی « مافیایی» شکل گرفته است.

ابعاد این وضعیت را مردم دردمند میهن‌مان طی قریب چهاردهه از به قدرت رسیدن آخوندها بخوبی تجربه و  لمس می‌کنند. 
سخن از ساخت و بافت حکومتی است که خود را در سرکوب، غارت اموال ملی، دزدی، قتل،  فساد   تبهکاری، ریا، تزویر، دروغ، قاچاق، چاپلوسی، کلاهبرداری وهمچنین با  زیر مجموعه عظیمی از باندهای گوناگون در درون رژیم آخوندی  به اثبات رسانده است.

دراین رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ( ۲۳ فروردین ۱۴۰۱) در مطلبی، ضمن اعتراف به وجود مافیا در تار و پود این رژیم، از جمله می‌نویسد: «تقریبا هر روز درباره نقش مخرب مافیا در مشکلات کشور سخنی گفته می‌شود. گویی مافیا با رخنه در مسیرهای اداره امور، دست دیگران را بسته است. انگار در ایران به سبک بازی “مافیا”، فقط مافیا بیدار و مسئولان مربوطه خواب هستند». 

با نیم نگاهی به  ساختار رژیم فاسد آخوندی، بخوبی می توان آن را به درختی پوسیده  تشبیه نمود که در راس آن « پدرخوانده» بخوانیم « ولی فقیه»  با زیر‌‌مجموعه ای از « نظامیان، دوایر اطلاعاتی و امنیتی، روسا، مشاوران، معاونان و کارگزاران » قراردارند که در تمامی تصمیم‌گیری ها یار و یاور راس نظام  بوده، بطوریکه در منطق خود حتی  به شکل‌گیری  مجموعه عظیمی از زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیتی، تجاری، مالی و فرهنگی راه برده است.

این گزارش با اذعان به این واقعیت می‌افزاید: « پیش از این هم بسیاری از صاحبان مناصب و مشاغل و مسئولان مختلف از وجود مافیاهای متفاوت از جمله مافیای خودرو، مافیای دارو، مافیای گوشت، مافیای ارز، مافیای میوه، مافیای پنبه و انواع و اقسام مافیاها که با اقدامات خود در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند، سخن گفته بودند».
به یقین این جملات بیان کننده تمامی ماجرا در ایران آخوند زده نمی‌باشد، زیر آنچه را که این گزارش از آن پرهیز کرده، همان وجود مافیای قدرت و شبکه های عظیم مافیایی از سوی بیت خامنه‌ای و سپاه سرکوبگر پاسداران می باشند که اکنون به مانند بختک بر شیرازه های کشور مستولی گردیده اند.

دراین راستا لازم به ذکر است که بیش از « ۸۰۰ » هلدینگ ، شرکت و موسسه مافیایی در ایران اکنون بخشی کوچکی از زیر شبکه‌های سپاه پاسداران را تشکیل می‌دهند. مضافا براین واقعیت نیز باید به وجود انواع و اقسام مافیای « آب، خاک، جنگل، زمین، هوا، دریا، کوه » نیز اشاره نمود تا پازل مافیای قدرت در رژیم آخوندی تکمیل گردد.

بدین سان درحالیکه متولیان، کارگزاران و آقازاده ها در رژیم دزد و غارتگر آخوندی در ناز و نعمت بسر می‌برند، قریب ۷۰ میلیون ایران به خط فقر کشیده شده‌اند. آمار بالای بیکاری در سایه افت شدید قدرت خرید مردم در منطق خود نیز به بروز انواع و اقسام پدیده های شوم اجتماعی راه برده است.

این خبرگزاری دولتی خواسته یا ناخواسته، پاسخ به نکات فوق را در چندین سوال داده است. از آن جمله :« واقعا نقش مافیا در شریان‌های اصلی کشور چیست؟
اگر همه از وجود مافیا در بیشتر بخش‌ها سخن می‌گویند پس چرا با این مافیاها برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد؟
وقتی اکثر مسئولان از وجود مافیا خبر دارند چرا با آن برخورد نمی‌کنند؟».  

به یقین پاسخ نهایی به مجموعه سوالات فوق در این ضرب المثل شیرین ایرانی  نهفته است  که می گوید : «  ماهی ز سر گنده گردد، نی ز‌‌ دم».
همبستگی ملی