دادگاه استیناف سوئد به صلاحیت دادگاه که از جانب وکلای رژیم و دژخیم حمید نوری به چالش کشیده شده بود، حکم کرد.

دادگاه استیناف سوئد در رد ادعای وکیل دژخیم مبنی بر اینکه منازعه مسلحانه مجاهدین با رژیم در قوانین سوئد قابل تعقیب نیست حکم کرد که هیچ محدودیتی در حقوق بین الملل برای دادگاه های سوئد برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی که در داخل کشور انجام شده است وجود ندارد.
وکیل رژیم برای در بردن دژخیم حمید نوری از مجازات ناگزیر در یک تناقض آشکار با تمام دعاوی قبلی رژیم اذعان کرده بود فروغ جاویدان یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی بوده و ربطی به عراق ندارد و لذا دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
 از این پیشتر، دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملّی مقاومت و کنت لوئیس حقوقدان برجسته سوئدی و وکیل مجاهدین در پرونده دژخیم حمید نوری، بارها این حقیقت را با استدلالات متقن در برابر اکاذیب و جعلیات مدعیان خاطرنشان کرده بودند.
دکتر زاهدی و کنت لوئیس گفته بودند که رویارویی و جنگ مجاهدین خلق و خلق ایران با رژیم خمینی و دیکتاتوری دینی از ابتدای حاکمیت خمینی قبل از جنگ ۸ ساله با عراق آغاز شده و ۳۳ سال پس از پایان جنگ نیز ادامه داشته و دارد. کتاب قطور شهیدان و سربداران مجاهد خلق و استمرار جنگ با رژیم آخوندی تا همین امروز در خیابانها و شهرهای ایران گواه همین حقیقت است. 
مجاهدین که ۹۰ درصد شهیدان قتل عام ۶۷ از آنهاست خواهان محکومیت دژخیم و رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و نسل کشی در دادگاه سوئد و دیگر دادگاههای بین المللی بوده و هستند

همبستگی ملی