دخالت در مراکش، یک پرونده دیگر

زینت میرهاشمی

صحبتهای وزیر کشور لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور و قطع رابطه مراکش با رژیم و اضافه شدن این کشور به لیست کشورهای عربی که ارتباط شان با رژیم ولایت فقیه را به دلیل نگرانی از دخالتهای تروریستی قطع کرده اند، برآمد دخالتهای بی قد و قواره جمهوری اسلامی در کشورهای عربی است که شریعتمداری مدیر مسئول کیهان،جریده ولی فقیه، آن را در سخن پراکنی خود در روز ادینه ۱۴ اردیبهشت به تصویر کشید.
انتخابات پارلمانی لبنان قرار است در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شود. انتخابات در جایی که حزب الله لبنان با سرمایه های کلان و پر ریخت و پاش حاکمان ایران در بی آینده کردن آن نقش دارد، قرار است برگزار شود و وزیر کشور لبنان، «نهاد المشنوق» در مورد دخالتهای رژیم ولایت فقیه در انتخابات پارلمانی هشدار داده است. وی گفت:«بیروت با تمام تاریخش، شهری عربی است و ایرانیها [رژیم ایران] نمی توانند مانند آنچه در رابطه با دمشق، بغداد و صنعا انجام دادند بر بیروت نیز دست اندازی کنند.»
در حالی که گلوی رژیم در هنگامه تعیین تکلیف برجام از سوی آمریکا و غربیها بیشتر فشرده می شود و چشم انداز روشنی برای پایوران رژیم بابت کاهش فشار یا تحریم نیست و اتفاق همگانی برای قطع دخالتهای تروریستی رژیم در کشورهای عربی در پیش رو است، قطع رابطه مراکش به دلیل دخالت رژیم در این کشور، کفه ترازوی قطع سرپنجه های رژیم در کشورهای دیگر را قوی تر کرد. مراکش پند وزیر کشور لبنان را به گوش گرفته و قبل از این که رباط تبدیل به حیات خلوت بنیادگرایان جمهوری اسلامی شود، رابطه اش را قطع کرد.
شریعتمداری اعلام کرده که رژیم با دخالتهایش در منطقه ضمن کاهش نفوذ غربیها «حاکمان دست نشانده آنها در غرب آسیا نیز به گروگانهایی در دست ما تبدیل شده اند.» وی از سفت بودن جای پای رژیم در این کشورها اطمینان می دهد و به همگی شان اعلام می کند که «فریب قمپزهای آمریکا و متحدانش را » نخورند. پاسدار شریعتمداری قبل از شروع هر جنگی، تصویر جنگی را ترسیم کرده که رژیم فاتح آن است. این هم قمپز در کردن پاسدار شریعتمداری نماینده بیت ارتجاع در کیهان.

جنگ حبر