درگذشت شاعر و نویسنده انقلابی و پیش‌کسوت استاد رحمان کریمی

  •  رحمان کریمی پس از نبرد طولانی با چندین بیماری در۸۴ سالگی در شهر کلن در آلمان بر اثرسکته مغزی درگذشت
  • استاد رحمان کریمی با قلم و کلام نافذ خود خصم آشتی ناپذیر آخوندهای حاکم و قلم‌بمزدان و لابی‌های رژیم بود و دشمن از جنگندگی او در عرصه هنر و ادبیات کینه عمیقی بدل داشت. این شاعر و نویسنده پیش‌کسوت دهه‌های زندگی در تبعید را با سختی و تنگدستی و در معرض دشنام و لجن‌پراکنی وقفه‌ناپذیر مزدوران رژیم بسر برد
  • این  شاعر آزاده دفاع سرسختانه از رهبری مقاومت و حقانیت مبارزه مجاهدین برای آزادی میهن را تعهد هر روشنفکر انقلابی می‌دانست و تا آخرین دم حیات به عهد خود با مردم و مقاومت ایران وفا کرد
  • تسلیت‌های خانم مریم رجوی به خاطر فقدان مبارزی نستوه و خستگی‌ناپذیر با ۷۰ سال سابقه سیاسی و مبارزاتی به بستگان و نزدیکان به ویژه همسرش خانم فرشته کریمی، یارانش در شورای ملی مقاومت ایران و به مجاهدان اشرفی و جامعه شاعران و نویسندگان متعهد و مبارز و عموم مردم ایران