در گذشت سهراب ورداسبي يار وفادار و هوادار صديق مجاهدين خلق ايران

با كمال تاسف و تآثر مطلع شديم كه ساعت 2100 چهارشنبه 11 اسفند 95 (برابر با اول مارس 2017 ) آقاي سهراب ورداسبي از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين در دهه 60 و از هواداران قديمي مجاهدين خلق در جويبار مازندران بعد از يك بيماري سخت در بيمارستان اوني كلينيك كلن ـ آلمان بدرود حيات گفت

سهراب ورداسبي برادر مجاهد شهيد والامقام ابوذر ورداسبي نويسنده و تاريخ شناس بود. بهمين دليل او و اعضاي خانواده اش مورد احترام بسيار اهالي جويبار و قائمشهر و خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي در مازندران و تهران قرار داشتند. سهراب چند سال قبل بدليل فشارهاي غير انساني و تهديدات دستگيري و زندان از طرف وزارت اطلاعات، مجبور به ترك وطن شده و بعنوان پناهنده سياسي در آلمان ساكن گرديد.

سهراب ورداسبي، از ابتداي ورود به آلمان تا آخرين روزهاي حيات، عليرغم محدوديتهاي جسمي و بيماري سخت قلبي، در كليه تظاهرات ها، جلسات، و كنفرانس هاي مجاهدين در كلن، برلين و ساير كشورها مشتاقانه شركت داشت و سينه اش مالامال از عشق به رهبري و ارمانهاي توحيدي و انقلابي مجاهدين خلق بود. او همواره و در هر جمعي تاكيد مي كرد كه راه من راه مجاهدين و راه برادر شهيدم ابوذر است و تا جان در بدن دارم از هيچ تلاشي در اين راه كوتاهي نخواهم كرد.سهراب ورداسبي در بخشي از  وصيتنامه كوتاه و پرمحتوايش در ديماه 94 (ژانويه 2016) نوشته است : …. من با آرامش خاطر خواهان اين هستم كه در صورت فوت، در كنار مادرم بخاك سپرده شوم …. من بايد اين را بيان كنم كه عميقا بر اعتقادات برادر شهيدم ابوذر و مبارزات عقيدتي او باورمند هستم و  بعنوان يك هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران، خودم را مديون و سپاسگزار آنان مي دانم.فقدان اين هوادار صديق مجاهدين را به خانواده محترم ورداسبي، بويژه به فرزندان و همسرش و همچنين به عموم هواداران مقاومت و مردم قهرمان قائمشهر ـ جويبار تسليت مي گوييم و براي بازماندگانش صبر و شكيبايي و براي روح پرفتوحش علودرجات آرزومنديم.