دستگیری خانواده شهیدان در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در وحشت از جنبش دادخواهی

همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و به موازارت استمرار قیام سراسری مردم، فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در وحشت از بالا گرفتن جنبش دادخواهی، به دستگیری شماری از خانواده های این شهیدان مبادرت کرده است.

در یک نمونه در گرگان شماری از اعضای خانواده مجاهد شهید محسن مهران از جمله آقایان دکتر مجتبی مهرانی، دندانپزشک ۶۷ساله، مسیح مهرانی ۶۲ساله، و خانمها سوسن مهرانی۵۵ساله، محدثه مهرانی ۵۰ ساله، و الناز ۲۸ساله (دختر محدثه مهرانی) در روز ۲۸تیر ماه ۱۳۹۷دستگیر شده اند. از بازداشت شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. مجاهد خلق محسن مهرانی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گرگان اعدام شد.
مقاومت ایران عموم مردم، به‌ویژه جوانان غیرتمند را به اعتراض به این دستگیریها و حمایت و همبستگی با زندانیان قیام فرا می‌خواند و از شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع ذیربط بین المللی و همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می خواهد برای آزادی این بیگناهان و همچنین سایر دستگیرشدگان قیام که اسامی بسیاری از آنها از سوی شورای ملی مقاومت برای مراجع ذیربط ارسال شده است، دست به اقدام فوری بزنند. شماری از دستگیرشدگان در ماههای گذشته زیر شکنجه های وحشیانه دژخیمان خامنه ای به شهادت رسیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ مرداد ۱۳۹۷(۲۰ اوت ۲۰۱۸)