دستگیری دو مامور گشتاپوی ملایان در آمریکا که علیه مقاومت ایران جاسوسی میکردند

ضرورت اخراج ماموران و مزدوران اطلاعات و نیروی قدس با پوش ها و عناوین گوناگون

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو عامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به نامهای احمد رضا محمدی دوست دار و مجید قربانی که به جاسوسی و توطئه علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران اشتغال داشتند در ۹ اوت ۲۰۱۸(۱۸ مرداد ۱۳۹۷) در آمریکا دستگیر شده اند.
بنا بر کیفرخواستهای منتشر شده این عملیات جاسوسی علیه سازمان مجاهدین که”دولت ایران آنرا بعنوان مخالف اصلی خود میداند و تلاش کرده آنرا از بین ببرد“ حداقل از اسفند سال ۱۳۹۵ تا کنون ادامه داشته است. این دو مامور، اطلاعات جمع آوری شده را برای حکومت ایران می فرستادند تا بتواند مخالفان را ” هدف“ قرار دهد و نهایتاً ”مجموعه اهداف می تواند (رژیم) را به خنثی کردن مخالفانش از طریق دستگیری، عضو گیری، سوء استفاده سایبری یا عملیات ربودن یا کشتن قادر کند“.
با بالا گرفتن قیام سراسری مردم ایران، ماموریت این دو جاسوس افزایش می یابد. یکی از آنها(قربانی) به مدت ۲۰ روز (۲۷ مارس تا ۱۷ آوریل۲۰۱۸) به ایران سفر کرد تا رژیم را ”در رابطه با اطلاعاتی که در باره مجاهدین خلق جمع آوری کرده توجیه کند” وی با دستورالعملهای جدیدی مانند”نفوذ بیشتر برای کسب اطلاعات محرمانه از افراد سازمان (مجاهدین) و تصمیمات سازمان علیه جمهوری اسلامی“ به آمریکا باز می گردد.
افشا و خنثی شدن توطئه جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی در آمریکا بدنبال درهم شکستن دو طرح بزرگ تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران در آلبانی(فروردین۱۳۹۷) و فرانسه(تیر ۱۳۹۷) بار دیگر این حقیقت را برجسته میکند که فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فاز پایانی، برون‌رفتی جز سرکوب قیام مردم ایران و ترور و کشتار مجاهدین نمی‌یابد.
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۳۱ فروردین امسال (۲۰ آوریل ۲۰۱۸) اعلام کرده بود:” در واشنگتن نیز نمونه های مشکوک متعدد از تعقیب و مراقبت در اطراف دفتر شورا توسط افرادی با ملیت های گوناگون وجود داشت که حاکی از تهدیدهای جدی تروریستی است. پلیس و مقامات ذیربط در جریان این تهدیدات قرار دارند“.
مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت مجازات و اخراج کلیه ماموران و جاسوسان وزارت اطلاعات و نیروی قدس و همة مأموران و مزدوران پیدا و پنهانی که توطئه های رژیم آخوندی را در آمریکا و اروپا به پیش می برند تاکید می کند. مأموران و مزدورانی که با استفاده از سیاست مماشات در سالهای گذشته توانسته اند تحت عناوین و تیترهای مختلف در آمریکا و اروپا مستقر شده و اهداف شوم این رژیم را پیش می برند.

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۳۰ مرداد ۱۳۹۷(۲۱ اوت ۲۰۱۸)