دهن کجی عامدانه به خامنه ای

یک روز پس از آنکه ولی فقیه طلسم شکسته از «اتحاد»! میان باندهای رژیم سخن به میان آورد، شهر قم شاهد تظاهرات آخوندهای حکومتی علیه شیخ حسن روحانی بود.

گزارشات رسیده از این شهر مذهبی حاکی از آنند که طلاب حکومتی در مدرسه فیضه، طی تظاهراتی و ضمن اعلام برائت از آخوند روحانی، فریاد میزدند: «فریاد خشم حوزه ایمانی ـ برائت از روحانی».

به یقین راه اندازی این تجمع حکومتی سخن از عمق بحران و شقه شکاف در راس حاکمیت را داشته و همچنین ادله ای بر موقعیت لرزان ولی فقیه در میان بخش های مختلف در درون رژیم آخوندی است.

واقعیت در قم آن است که با وجود تمامی تمهیدات و پمپاژ دلار از سوی بیت خامنه ای میان طلاب و آخوندهای این شهر، وی تاکنون موفق به مهار کردن حوزه علمیه نشده است. تازه ترین سخنان آخوند امجد، از مدرسین حکومتی در قم، علیه خامنه ای به یقین گوشه ای از وجود عدم مشروعیت وی حتی در میان خودی های نظام می باشد.
این امر نیز ریشه در آن دارد که بسیاری از آخوندهای ریز و درشت، خامنه ای را صرفا یک «ولی فقیه» یک شبه و صرفا برای مدیریت اجرایی کشور قلمداد کرده و همچنان وی را یک آخوند دون پایه می دانند.

ابعاد شقه و شکاف برسر مسائل راهبردی نظام آخوندی بحدی است که پس از آخرین سخنرانی خامنه ای و تاکید براینکه «برای برداشتن تحریم ها حتی یک ساعت نیز نباید تاخیر بیفتد» ، هرکدام از باند های رژیم به سلیقه خود دست به تفسیر و دادن آدرس گیرنده آن زده اند.
برای نمونه آخوند روحانی (۲۷ آذر ۱۳۹۹) بلافاصله در این رابطه گفته است : «همونجوری که مقام معظم رهبری دیروز فرمودند یک ساعت نباید تأخیر بیفتد دولت باید همه توان خودش را به‌کار بگیرد برای این‌که تحریم شکسته بشود».

این دروغگویی آشکار و تحریف سخنان ولی نعمت خود در حالی بیان می شود که اساسا خامنه ای در سخنان اش نامی از «دولت» نبرده، بلکه بطور کلی موضوع برداشته شدن تحریم ها را در اسرع وقت عنوان کرده است.

باند مقابل نیز دست به پختن «آش» دیگری بنام خود زده و با فرستادن طلاب حوزوی به میدان و سرداد شعار علیه شیخ حسن روحانی ، تلاش دارد تا موضوع را به خود نسبت داده و از این نمد کلاهی بدوزد.
احمد نادری نماینده باند ولی فقیه در مجلس (سایت مجاهدین خلق ۲۸ آذر ۱۳۹۹) خطاب به «دولت تدبیر و امید» میگوید: «کلام آخر این‌که آقای روحانی مردم عملکرد ۷ساله شما را با تمام وجود لمس کرده‌اند لذا در ۷ماهه باقی مانده توقع ندارند برایشان کاری کنید و همین که از روی صندلی خود برخیزید کفایت می‌کند».

بدین سان مشخص می شود که موضوع «مذاکره» و اینکه چه نهاد و یا ارگانی متولی آن خواهد بود ، اکنون به بحرانی دیگر در درون نظام آخوندی راه برده است. بسیاری براین باور هستند که باند خامنه ای که برای رسیدن به پست ریاست جمهوری خیز برداشته، خود را النهایه وارث آخوند روحانی و به تبع آن راه اندازی دور بعدی مذاکرات احتمالی می بیند.

همبستگی ملی