دویست و بیست و دومین (222) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

ابعاد رشد و گسترش فقر و به تبع آن فلاکت در دیکتاتوری منحوس آخوندی اکنون بحدی است که متولیان حکومت بصراحت از رسیدن خط فقر به مرز « ۳۰ میلیون تومان » برای پایتخت ۱۴ میلیونی سخن رانده اند.

به یقین این وضعیت ضد انسانی ریشه در واقعیتی بنام سیاست های عامدانه خامنه‌ای با هدف منکوب و درگیر نمودن جامعه انقلابی ایران را دارد. بدین‌سان رژیم درمانده آخوندی با راه اندازی این سیاست « راهبردی» تلاش می کند تا جامعه را به محاق برده و با تولید فقر، گرانی و تورم، آنان را برای تامین ساده ترین نیازهای روزانه و با هدف منحرف نودن از امر سرنگونی، درگیر نماید.

دراین رابطه نیز اشرف بروجردی ، یک کارگزار باند مغلوب در دیکتاتوری ولی فقیه بصراحت به این سیاست اعتراف و از جمله گفته است: « خیلی‌ها تحلیل شان این است که دولت مخصوصاً مردم را گرسنه نگه میداره که ذهنش و فکرش به جای دیگه نرود برای سیر کردن شکمش فقط فکر کند».

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون محمد قرائی , هادی مظفری , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد