دویست و دوازدهمین (212) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

ز جمله دلائل برای وجود واقعیتی بنام سرنگونی را می توان در ابعاد شدت گرفتن جنگ قدرت در راس نظام آخوندی بویژه طی هفته ای اخیر میان قوه مقننه و قوه مجریه حکومت رویت نمود. دراین راستا باید متذکر گردید که وجود بی بضاعتی برای دولت نحس سیزدهم و شکست های متعدد وی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به بروز نارضایتی عمومی و نیز قیامها راه برده اند، تماما در پازل مجموعه دلائل برای سرازیر شدن بحران بدرون حکومت می‌باشند.

مجموعه شکست های آخوند بی سواد رئیسی که خود را با سقوط اقتصادی و تولیدی، افزایش شدید بیکاری، افزایش شدید نرخ تورم و به تبع آن گرانی سرسام آور و یا سقوط پول ملی به نمایش گذاشته ، اکنون تمامی نگاه ها در درون رژیم آخوندی را به وی معطوف نموده است.

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون , شیلا نینوایی , اسماعیل محدث , حمید معاصر, پیمانه شفائی و میترا هرسینی , با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد.