دویست و سومین (203) سبد از مجموعه برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

تازه ترین داده های از سوی دیکتاتوری ولی فقیه سخن از رشد « ۱۰۰ درصدی» برای شکاف مزدی درمیان گسل های کارگری، کارمندی و ضربه پذیر تنها طی یک سال گذشته را دارند. شکاف مزدی نیز ترجمان همان برهم خوردن تعادل میان « درآمد و هزینه » یک خانوار می باشد که در منطق خود به مانند لبه‌ی تیز یک قیچی در ایران آخوند زده در حال باز شدن است.

برای نمونه در حالیکه دولت نحس آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بظاهر « افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد » برای کارگران و زحمتکشان و یا « افزایش ۲۱ درصدی مزد» برای سایر سطوح را در دستور کار قرارداده است، اما واقعیت های بازار همچنان از شکاف مزدی حداقل « 10 میلیون تومانی » خبر می دهند. یک دلیل برای رشد این وضعیت ضد انسانی که معیشت و زندگی میلیون ها خانوار کارگری را به خطر انداخته، همان وجود تورم افسار گسیخته و به تبع آن گرانی سرسام آور برای ساده ترین نیازهای جامعه می‌باشد

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , فرخنده دریسی , میترا هرسینی و نرگس غفاری , با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم