دویست و شصت و یکمین (261) سبد از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

مجموعه بن بست ها و بحران های موجود برای دیکتاتوری ولی فقیه اکنون خامنه ای درمانده را برآن داشته تا دست به راه اندازی یک سیاست راهبردی جدید بنام « خالص سازی » بزند. ترجمان این سیاست نیز در وهله نخست هرچه خالص کردن هرم حاکمیت , حذف منتقدان رژیم و نیز پاک سازی بسیاری از دوایر , ارگان ها , دانشگاه ها , ادارات دولتی و حتی مدارس و کودکستان ها می باشد. بدین سان شاهد هستیم که ولی فقیه درمانده در قدم نخست با پاک سازی گسترده دانشجویان , اساتید و معلمان , کادرهای درمانی و پزشکی , حذف دانش آموزان , دستگیری های کور, پرونده سازی, راه اندازی گشت های مردم کش ارشاد و یا حجاب بان و حتی صدور احکام طویل المدت زندان و اعدام , استارت این سیاست بغایت دفاعی را زده است.

وی در قدم بعدی دامنه این سیاست را گسترش داده و بدین سان به سراغ نزدیکترین یاران سابق حکومت در مجلس , بندهای مغلوب , ارگان های دولتی , سپاه پاسداران و نیروهای بظاهر وابسته به نظام رفته است. بله سخن از حذف نه تنها باند های مقابل مانند شیخ حسن روحانی , احمدی نژاد , باند لاریجانی ها , آخوند شیاد خاتمی و یا نوه و نتیجه های خمینی , بلکه متولیان , کارگزاران و نمایندگانی است که پیشتر از این برای خامنه ای سینه چاک می کردند. …….

دربرنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون , حسین پویا , محمد قرائی , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد