دویست و هشتاد و سومین (283) سبد از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

قریب یکماه است که زندانیان سیاسی هر سه شنبه , در همبستگی با بسیاری از اقشار مردم و همچنین علیه صدور و اجرای حکم اعدام علیخ زندانیان سیاسی زندانیان قیامی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی, دست به اعتصاب غذا می زنند. براساس داده ها از درون زندان ها ی ایران , هفته گذشته چهارمین و پنجمین دور از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای انزجار و محکومیت اعدامها و توقف اعدام ها , از جمله در زندان اوین، قزلحصار، مشهد و سقز برگزار گردید. سخن از روندی در درون زندان ها و سیاه چال های رژیم آخوندی می باشد که به یقین آن روی دیگر استقامت و مقاومت زندانیان سیاسی علیه بربریت سار یو جاری در ایران به نمایش می گذارد. دراین راستا شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در قزلحصار اعلام کردند: «برای این‌که صدای ما شنیده شود، ما هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنیم. روز سه‌شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندی‌های ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل می‌شوند

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون شیلا نینوایی, مینا دریسی , امیر کارگر , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد