دویست و هفتاد و دومین (272) دفتر از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

سرکوب خونین از سوی رژیم آخوندی که اکنون خودش را با آمار بالای اعدام ها , دستگیری , پرونده سازی , صدر احکام طویل المدت و یا شلاق زدن زنان بدلیل آخوند ساخته بی خحابی به نمایش گذاشته , اکنون زنگ های خطر را برای جامعه دردمند ایران بصدا در آورده است. دراین راستا مقاومت ایران و کانون های شورشی از وجود حداقل « 864» اعدام طی یک سال گذشته در ایران آخوند زده خبر داده اند. براین اساس دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران نه تنها رکورد دار اعدام ها د رجهان می باشد , بلکه با نیم نگاهی به داده های فوق می توان به رشدی34 درصدی نسبت به سال ماقبل از آن رسید. همچنین باید تاکید نمود که براساس داده های قطره ای از سوی رژیم آخوندی , نمودار اعدام ها طی سه سال گذشته بطرز بی سبقه ای روبه افزایش گذاشته است. برای نمون در حالیکه آمار اعدامها در سال 2021 دست‌کم 350 نفر بوده است , اما این آمار در سال 2022 با 184 درصد افزایش به‌۶۴۶ نفر رسید و طی سال 2023 نیز به رقم 864 نفر فزونی یافت. …….

دربرنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون , حسین پویا , شیلا نینوایی , پیمانه شفائی و میترا هرسینی با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد