دویست و هفتاد و یکمین (271) سبد از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

با نیم نگاهی به لایحه بودجه که از سوی دولت آخوند رئیسی ردیه نویسی گردیده , بخوبی می توان به این واقعیت رسید که رژِیم آخوندی به چه میزان با بن بست های مالی , اقتصادی , تورمی, سرمایه گذاری , بلبشو و سوء مدیریت دست و پنجه نرم کرده و سال آینده مردم دردمند ایران با صندوقی بغایت ورشکسته تر و ریاضت هرچه بیشتر روبرو خواهند بود. براین اساس بودجه سال آینده در چند محور کلی خلاصه شده است. نخست افزایش شدید مالیات ها , درآمد های حاصله از صادرات نفت , فروش سهام و اموال دولتی و دست آخر فروش اوراق قرضه ……………

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون محمد قرائی , مینا دریسی, مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد