دویست و هفتمین (207) سبد ازمجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

خامنه ای درمانده یکبار دیگر به اشتباه براین باور بود که با صدور احکام اعدام، دستگیری و هرچه بیشتر امنیتی نمودن کشور، النهایه بر خروش و اعتراضات بحق جامعه سرپوش خواهد گذاشت. راه اندازی سه سیاست راهبردی علیه مردم دردمند ایران، یعنی صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و بساط ننگین حجاب اجباری، تماما در چارچوب منکوب نمودن جامعه و با ترمز زدن به روند جنبش انقلابی طی چند ماه گذشته می باشند .

دراین راستا شاهد هستیم که گسل‌های اجتماعی یکی پس از دیگری از نیمه اسفند ماه گذشته حرکات اعتراضی و اعتصابات خود علیه سیاست های مخرب آخوندی را آغاز نموده‌اند. این روند که پس از تعطیلات نوروزی سرعت بی سابقه‌ای گرفته است، صد البته ریشه در نارضایتی عمومی علیه دیکتاتوری ولی فقیه و خواست سرنگونی دارد

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , نکیسا بامداد , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری , با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم