دویست و پنجاه و دومین(252) دفتر از برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بروز جنگ در منطقه بحرانی خاورمیانه که مسبب اصلی آن شخصی بجز خامنه ای درمانده نمی باشد , اکنون این وضعیت بحرانی بهترین فرصت را برای هرچه بیشترشتاب دادن به پروژه مخرب اتمی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه مهیا نموده است.

دراین راستا و به یقین آنچه را که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بیان کرده , ترجمان این حقیقت است که خامنه ای در چند قدمی دستیابی به بمب اتم می باشد. رافائل گروسی که پیشتر از وجود مواد کافی برای حداقل « سه بمب » سخن به میان آورده بود , اکنون قدمی فراتر رفته و تاکید می کند : « جامعه جهانی باید مراقب باشد که تجربه شکست در مورد کره شمالی، بار دیگر در مورد ایران تکرار نشود». به یقین این همان پاشنه آشیل برای سیاست مخرب مماشات با یک دیکتاتوری تروریستی , خون ریز و جنگ طلب می باشد که اکنون بهای سنگین آن را نه تنها مردم دردمند ایران , بلکه در کل منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه پرداخت می کنند

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون , بهرام مودت , حسین پویا, میترا هرسینی , نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد