دویست و چهارمین (204) سبد از مجموعه برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

هفته گذشته اکثریت اعضاء سنای ایتالیا در یک اقدام کم سابقه بیانیه ای را در حمایت ا ز حمایت از مردم ایران برای دست یابی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولتو طرح 10 ماده ای خانم مریم رجوی اعلام کردند. دراین بیانیه که به چند نکته کلیدی اشاره شده از جمله آمده مردم ایران در شعارهای خود روشن کرده اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا دیکتاتوری دینی کنونی و هرگونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند. مضاف براین واقعیت , قیام شجاعانه مردم ایران از یک سو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه و از سوی دیگر ناشی از ۴ دهه مقاومت سازمان یافته سراسری است.

همچنین برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورا که از دو دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و ایران غیرهسته‌ای می‌باشد همان ارزشهایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم.

دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون , شیلا نینوایی , محمد قرائی , هادی مظفری, مهرداد هرسینی و پیمانه شفائی با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد