دیپلوماسی گرونگانگیری خامنه ای

مجموعه بحران ها و بروز تنگناهای شدید مالی، اقتصادی، تجاری و بویژه شور و خروش مرد م بجان آمده در شهرهای کشور علیه دیکتاتوری ولی فقیه، سرانجام خامنه‌ای زهر خورده را برآن داشت تا جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت رابرای «تست مذاکره» برسر جان گروگان ها راهی نیویورک نماید.

این سفر در حالی انجام می گیرد که خامنه ای روز گذشته تلاش زیادی بخرج داد تا با «هارت و پورت» های معمول، خاک بر واقعیتی بنام «ضعف» و «شکننده گی» رژیم بپاشد و بدین سان با انداختن سایه بر واقعیت ها، اساس دستور کار رژیم برای تمایل به عقب نشینی را پنهان نماید.

دراین رابطه سخنگوی جدید وزارت خارجه رژیم ضمن اعتراف می گوید: «اگر اراده‌ای در رژیم آمریکا وجود داشته باشد، پیشنهاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واضح است». (سایت وازتخارجه رژیم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)

بازی با جان گروگان ها و یا اساسا سیاست گروگان گیری اتباع خارجی همواره بخش جداناپذیری از سیاست های راهبردی در رژیم آخوندی را تشکیل می دهند.
براین منطق از زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی شاهد بوده ایم، هر زمان که حکومت در تنگنا و بن بست ها ی مرگبار داخلی و یا خارجی در تله افتاده است، دست به اعمال این سیاست ضد انسانی زده و بدین سان تلاش می کند تا طرف های مقابل را به کرنش و سازش بکشاند.

به یقین سفر وزیر خارجه یک رژیم تروریست با بسته ای بنام «مذاکره بر سر گروگان ها» نه از سوی وزارت خارجه، بلکه صد البته از سوی شخص خامنه‌ای صورت گرفته است. این وضعیت مضحک در حالی است که ولی فقیه طلسم شکسته بکرات در سخان خود براین نکته که «جنگ نمی‌شود، مذاکره هم نمی کنیم» تاکید کرده بود.

جواد ظریف نیز روز گذشته ضمن ابراز عجز و لابه در سخنانی گفته است: «بیایید هیچ بحثی در این باره نداشته باشیم و به تبادل زندانیان اقدام کنیم… شش ماه پیش به دولت آمریکا گفتیم آمادگی داریم و هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم». (سایت حکومتی خبربان ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)

بدین سان شخص می‌شود که هدف خامنه‌ای با بازی با اهرم گروگان را صرفاً خرید وقت برای کم کردن فشار از رژیم آخوندی است. براین منطق حکومت در نظر دارد تا موضوعات کلی و خواسته‌های ۱۲ ماده‌ای از وزارت خارجه آمریکا را تا سرفصل زمان انتخابات در این کشور به تعویق انداخته و با اتخاذ سیاست صبر، به انتظار تحولات بعد از انتخابات برای تصمیم گیری نهایی بماند.

همچنین سخنگوی وزاتخارجه حکومت با اعتراف به بی توجهی آمریکا به التماس‌های خامنه‌ای برای مذاکره می‌افزاید: «واکنش شتابزده مقامات آمریکایی و درخواست آزادی یکطرفه زندانیان آمریکایی را نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل خواند که ثابت می‌کند آنان در ادعاها و تبلیغات ماه‌های گذشته خود کمترین صداقتی ندارند». (همان منبع بالا)

همبستگی ملی