دیکتاتوری ولایت در یک قدمی ورشکستگی

یکی از دلائل نحوست برای دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی همان علائم و نشانه ها از ورشکستگی کامل مالی و اقتصادی کشور می باشد.

تازه ترین داده ها از سوی صندوق بین المللی پول سخن از آن دارند که رژیم آخوندی در آستانه تحول فوق قرار دارد. بنابراین گزارش تنها تا پایان سال گذشته میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از «۳۰،۳ درصد» بوده است.

در علم اقتصاد تولید ناخالص ملی «نشانگر کل ارزش پولی تمام کالا‌های نهایی و خدمات تولید شده‌ در یک کشور و در طی یک بازه ‌زمانی (به طور کلی یک سال)» می باشد. 
بدین سان به هر میزان که شکاف بین تولید ناخالص ملی و بدهی های دولت کوچک تر باشد، به همان میزان نیز رشد و شکوفایی اقتصادی در آن کشور تحقق یافته است. 
ترجمان شکوفایی نیزنرخ پائین بیکاری، تورم و گرانی، رفاه اجتماعی، درمانی، خدماتی و معیشتی برای جامعه است که در منطق خود به رشد تولید و اقتصاد ضریب می زند.

مضافا براین واقعیات نیزباید به افت شدید تولید ناخالص ملی طی سه سال گذشته در ایران اشاره نمود تا بدین سان پازل بحران اقتصادی و به تبع آن مالی برای رژیم آخوندی روشن تر گردد.
دراین رابطه نیز پیشتر رئیس حکومتی در اتاق ایران اعتراف کرده بود «: طبق آخرین گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافته است». (سایت حکومتی خبربان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰) 

حال با نیم نگاهی به داده های اخیر از سوی صندوق بین المللی پول بخوبی می توان به وضعیت بحرانی برای دیکتاتوری ولی فقیه رسید.
 براین منطق دولت نحس سیزدهم به اندازه «یک سوم اقتصاد کشور» بدهی خالص دارد. 
پیشتر نیز سازمان برنامه و بودجه نسبت به این روند هشدار داده و از رسیدن میزان بدهی های حکومت به «نصف تولید داخلی» خبرداده است.

همچنین علائم و نشانه‌های ورشکستگی برای رژیم آخوندی را می‌توان در تازه‌ترین مصاحبه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با سیمای حکومتی بخوبی رویت نمود. 
وی در این رابطه اعتراف کرده است: «نگاه کنید هم به سفره‌ها، هم به ارزش پول ملی، هم نگاه کنید به میزان بدهکاری دولت، هم نگاه کنید به میزان کسری بودجه، بعد ببینید که چه وضعیتی تحویل ما شده. همهٔ شاخصها هم معلوم است که دولت در چه شرایط و وضعیتی است». (سایت مجاهدین خلق ۲۷ مهر ۱۴۰۰) 

به یقین یکی دیگر از دلائل برای ورشکستگی رژیم آخوندی سقوط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی می باشد. افت بیش از «۲۵ درصدی» ریال در مقابل دلار آمریکا، آنهم تنها طی دو ماه گذشته و با بروی کار آوردن دولت نحس سیزدهم، سخن ازاین واقعیت دارد. 
در تازه ترین داده‌ها از بازار ارز، صبح امروز هر دلار آمریکا وارد کانال ۲۹ هزار تومان گردید و به رقم «۲۸ هزار و پانصد تومان» رسید. 

همبستگی ملی