دیکتاتوری ولایت – موج تازه سرکوب با تهدید تحریم کنندگان آغاز شد

به یقین در این واقعیت که خامنه ای با راه‌اندازی سیاست انقباض کامل و برکرسی نشاندن آخوند دژخیم رئیسی، از آمران قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، جامعه را هرچه بیشتر امنیتی و سرکوب را شدت خواهد داد ، هیچ شکی نباید کرد.

علائم این سیاست را هم اکنون و پیش از برگزاری سیرک انتخابات از سوی پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی طی روزهای گذشته به بیرون ساطع گردیده است. 
وی ضمن کشیدن شمشیر علیه معترضین و تحریم کنندگان از جمله می گوید: «پلیس و دستگاه قضایی طبق قانون با کسانی که مردم را به شرکت نکردن در انتخابات دعوت می‌کنند، برخورد خواهد کرد».

ترجمان این جملات بدان معنا است که افزایش سرکوب و ترور دگر اندیشان و مخالفان نظام که اکنون بطرز بی سابقه‌ای دست به افشاگری زده و برای تحریم ایندور از نمایش فراخوان های گوناگون داده اند، بجد در دستور خامنه‌ای قرار گرفته است. 
تحریم گسترده انتخابات قلابی که پیشتر از سوی مقاومت ایران و کانون های شورشی بداخل جامعه برده شده، اکنون به یک خواسته ملی و در راستای سرنگونی این نظام استبدادی تبدیل شده است. 

ابعاد این خیز ملی و مردمی بحدی است که حتی متولیان و ارگان های حکومتی نیز بی محابا نسبت به وجود آن هشدار می دهند. براین منطق خامنه ای بخوبی میداند که تبعات تحریم برای رژیم آخوندی بسیار سنگین خواهد بود و عملا به رادیکال شدن مبارزات و گسترش اعتراضات و خیزش های مردمی راه خواهد برد.

وی در ادامه گوشه ای از فرمان خامنه ای برای سرکوب مردم و بویژه تحریم کنندگان را به بیرون ساطع کرده و تاکید می کند: «رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، مطالب را کامل فرمودند و تکلیف همه را مشخص کردند و پلیس و دستگاه قضایی، طبق قانون با هرکسی که تخلف کند، برخورد خواهد کرد».

همچنین این پاسدار سرکوبگر که با خبرگزاری سپاه پاسداران ( ۷خرداد ۱۴۰۰) گفتگو می کرد، افزوده است: «اگر جمهوری اسلامی ایران ضربه بخورد، به همه کشورهای مسلمان و مخصوصاً شیعی ضربه می‌خورد».
این جملات اعتراف آشکاری به کشورگشایی گسترده از سوی رژیم آخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی می باشد که طی دو ماه گذشته و بدلیل ضعف طرف‌های مقابل، شدت بی سابقه ای یافته است.

واقعیت در این میان آن است که خامنه ای با راه‌اندازی جنگ های نیابتی و بویژه در تازه‌ترین نمونه آن در بخش‌هایی از فلسطین، زمینه ها را برای مهندسی انقباض فراهم نمود و بدینسان دست به حذف باندهای قلابی درون حکومت زد.

همبستگی ملی