دیکتاتوری ولی‌فقیه زیر ضربات داخلی و بین‌المللی

مجموعه تحولات داخلی و بین‌المللی علیه کلیت نظام آخوندی به یقین سخن از آینده‌ای تیره و تار برای دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.

همزمان با رشد و گسترش اعترضات مردمی به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر در داخل کشور علیه ناعدالتی، سرکوب، فقر و گرانی که خود را در بیش از ۲۷شهر کشور به نمایش گذاشته است، اکنون شاهد مجموعه‌یی از فشارهای بین‌المللی نیز علیه رژیم آخوندی می‌باشیم.

به یقین نخ نبات و موتور اصلی تمامی تحولات در ایران، در جوش و خورش مردم به‌جان آمده با کاتالیزاتور کانونهای شورشی نهفته است، امری که در منطق خود جامعه بین‌المللی را به بازنگری در سیاستهای خود علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه کشانده است.

لیست‌گذاری بخشی از فرماندهان سرکوبگر سپاه پاسدارن، بسیج، دوایر اطلاعاتی و افراد حقیقی از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک تجاری رژیم آخوندی و یا انفجار در تأسیسات نطنز که اکنون به توقف غی سازی و از دور خارج نمودن بخش بزرگی از سانتریفیوژهای راه برده، آینه تمام قدی برای اشتباه محاسبات خامنه‌ای می‌باشند.

در رابطه با ابعاد این ضربه سنگین به ماشین غنی‌سازی رژیم، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تأکید کرده است: «این حمله یک ضربه بالقوه به ظرفیت غنی‌سازی رژیم ایران است و احتمالاتی از وارد شدن ضربه به ساختار تأسیسات نطنز در اثر این حمله وجود دارد».

این همان شکست بخشی از اشتباه محاسبه خامنه‌ای می‌باشد که گوئیا با شتاب بخشیدن به پروژه اتمی آن هم همزمان با راه‌اندازی دور جدید مذاکرات با هدف خرید وقت ، خواهد توانست به مطامع بلند پروازانه حکومت جامع عمل بپوشاند.

براین سیاق خامنه‌ای موضوع مذاکره را نه به‌عنوان یک راه‌حل برای خروج از مجموعه بحرانها ، بلکه آن را دستاویزی برای ادامه سیاستهای مخرب خود در تمامی زمینه‌ها قلمداد می‌نمود و تلاش داشت تا بدین سان طرفهای مقابل را منکوب و از آنها امتیاز بگیرد.

ابعاد ضربات داخلی و خارجی بر پیکر فرتوت رژیم آخوندی طی روزهای گذشته بحدی است که اکنون نه تنها به روحیه باختگی شدید در میان متولیان ، سران و نیروهای زهوار در رفته راه برده ، بلکه عملاً این واقعیت را به اثبات رسانده است که ولی‌فقیه بجز مشتی«هارت و پورت» و سیاست عربده‌کشی و کودک کشی در ایران ، بواقع چیز دیگری در چنته ندارد.

در این رابطه خانم رجوی ضمن استقبال اصولی از لیست‌گذاری علی فرماندهان سپاه از جمله تأکید کرده‌اند: «مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است قاطعیت تنها زبان قابل فهم برای آخوندهای حاکم بر ایران است. او بار دیگر بر ضرورت لیست‌گذاری تمامیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران و محاکمه و اخراج عوامل و مزدوران آنها و ابطال تابعیت و پناهندگی احتمالی این مزدوران در اروپا تأکید کرد».

همبستگی ملی