دیکتاتوری ولی فقیه – بحران نمایش انتخابات

تازه ترین سخنان شیخ حسن روحانی و تیغ کشی وی بر سر و صورت ولی فقیه در این رابطه، به یقین بهترین آینه برای وضعیت بحرانی در درون نظام آخوندی می باشد.

این بحران در حالی شدت یافته که تنها چند هفته بیشتر به برگزاری نمایش انتخابات برای مجلس حکومتی باقی نمانده است. حذف گسترده کاندیداهای باند روحانی و جناح به‌اصطلاح اصلاح‌طلب حکومتی، اکنون زنگهای خطر برای این دو باند رژیم و چشم‌انداز تیره‌و‌تار برای خارج شدن فله‌ای آنان از صحنه قدرت را به‌صدا درآورده است.
آخوند روحانی که به گفته بسیاری از «دلسوزان نظام» کم کم به کارت سوخته‌ای تبدیل می‌شود، در این سخنان از جمله خطاب به خامنه‌ای می‌گوید: «یادمان نرود روز مشکل همه باید با هم باشیم. بگذارید روز انتخابات هم همه با هم باشیم. مجری انتخابات و مجری قانون،‌ وزارت کشور،‌ استانداران و فرمانداران هستند». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا 7 بهمن 1398)

ترجمان این سخنان اعتراف به دو واقعیت در درون نظام آخوندی است، نخست به تخلف سیستماتیک از سوی ارگانهای وابسته به بیت ولی فقیه، در رأس آنان شورای نگهبان و دیگری شکوه و شکایت از حذف «90 کاندید» وابسته به باند شیخ حسن طی هفته های گذشته از سوی این شورا است.
براین اساس وی تلاش دارد تا موضوع نظارت و شمارش آراء را به بخشی از تیول خود با اهرم «وزارت کشور، فرمانداران و استانداران» تبدیل نماید تا بدین‌سان دستان باند رقیب را از دستکاری آراء قطع نماید.
وی در ادامه به صراحت به این موضوع اذعان کرده و می‌افزاید: «یک گروه هم نظارت می کنند که خلافی نشود؛‌ حالا بالعکس شده است. ناظر شد مجری و مجری شد لجستیک».

به موازات این وضعیت مضحک برای هر سه باند رژیم باید به درخواست آخوند روحانی مبنی بر «برگزاری رفراندوم» نیز اشاره نمود، امری که درمنطق خود از بن بستی بزرگتر برای کلیت نظام خبر می دهد. وی با این ترفند تلاش دارد تا برای حکومت که اکنون در لبه پرتگاه سرنگونی است، فرصت بقاء بخرد، اما آنچه را که او و تمامی متولیان رژیم بظاهر نفهمیده و درک نکرده اند، فشار توده های بجان آمده و مقاومت ایران برای تغییر دمکراتیک و کشیدن خط پایان بر کلیت این نظام پوسیده می‌باشد.

بهرحال ابعاد تشدید جنگ قدرت در درون نظام اکنون با فشارهای داخلی بحدی روبه رشد گذاشته است، که بسیاری از متولیان و کارگزاران حکومت عطای وردو به بازی های ولی فقیه را به لقای آن بخشیده و هرکدام در حال دوری جستن از نظام آخوندی می‌باشند.
یک نماینده باند اصلاحات قلابی با یاس و نامیدی از این روند و اینکه “مجلس بعدی، مجلس ژنرال ها است » می گوید: «شرایط فعلی برای اصلاح‌طلبان بهترین فرصت است که از قدرت فاصله گرفته و با آسیب شناسی سال‌های گذشته به خودانتقادی و بازسازی درونی». پردازند ( سایت حکومتی شفقنا 6 بهمن 1398)

همبستگی ملی