دیکتاتوری ولی فقیه – فساد نهادینه شده

به یقین یکی از شاخصه ها برای حفظ نظام آخوندی وجود مقوله ای بنام «فساد دولتی» در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

براین اساس خامنه ای که ذره ای از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست، برای حفظ قدرت و ماندن بر اریکه «سلطنت» طی سه دهه گذشته، فساد را به یکی از سیاست های راهبردی نظام تبدیل نموده است.

توزیع دلار و ارزهای خارجی، بازگذاشتن دستان آلوده سپاه پاسداران، بسیج سرکوبگر، دوایر اطلاعاتی و امنیتی در مقوله هایی مانند «تجارت و اقتصاد» که اکنون آنان را به انگل های اقتصادی و مفتخوری تبدیل کرده است و یا وجود شبکه ای گسترده مافیایی و تو در تو، تماما در چارچوب این سیاست قرار دارند.

ابعاد فساد و به تبع آن غارت اموال ملی بحدی است که هرازگاهی متولیان آخوندی ناچار به اعتراف به گوشه هایی از آن می شوند. 
برای نمونه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر سازی در این رابطه به رشد بی سابقه فساد طی ۱۶ سال گذشته اشاره و گفته است: «در این مدت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه شده، این یعنی فساد بزرگ شکل گرفته است. این ذینفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند. متاسفانه فساد به شدت گسترش یافته و بر اقتصاد ایران سایه افکنده است». (سایت حکومتی انتخاب ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) 

دراین راستا خامنه ای برای دور زدن تحریم های کمرشکن به رشد و نمو شبکه های فساد و غارت ضریب دوچندان زده است. وی با راه اندازی این سیاست بخیال خود می خواست تا تحریم ها را دور زده و به دلارهای نفتی دست یابد، اما این روند در منطق خود به چرخه مخرب دیگری بنام «فساد گسترده» راه برد و بدین سان به بخش بزرگی از انگل های اقتصادی و تجاری که تماما زیر شبکه های سپاه و یا دوایر حکومتی و آقا زاده می باشند، ختم گردیده است.

همچنین ظهور این قشر مافیایی را مردم دردمند ایران اکنون در خیابان های شمال شهر تهران و مناطق مرفه در شهرهای دیگر بخوبی می بینند. رشد قارچگونه ویلاهای چند صد میلیاردی، ماشین های لوکس، ویلاهای لاکچری و یا حضور آقا زاده های کشورهای مختلف که در حال خوشگذارانی با اموال غارت شده مردم ایران هستند را اکنون در شبکه های اجتماعی بخوبی می توان رویت نمود. 

این گزارش در ادامه به ابعاد این واقعیت و نقل و انتقال داریی های مردم به خارج از کشور که عمدتا از سوی همین طیف می باشند ، اذعان کرده و می افزاید: «در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است. این به مفهوم خروج سرمایه بسیار سنگین از کشور بوده درحالیکه ورود سرمایه حدود صفر است».

واقعیت در دیکتاتوری فاسد ولی فقیه آن است که رژیم آخوندی بدلیل بافت ماهوی خود تولید کننده فساد است. شاخصه های این ادعا نیز همان رشد بی سابقه این پدیده شوم در میان متولیان حکومتی می باشد. نمونه های بابک زنجانی، پاسدر قالیباف، برادران لاریجانی، برادر و خانواده حسن روحانی، نوه خمینی، خاوری و صدها کارگزار فاسد حکومتی زائده های این حکومت می باشند. 

این همان چرخه مخربی است که اکنون قریب ۸۰ درصد از مردم میهن مان را به پرتگاه فقر و فلاکت کشانده و کف خیابان‌ها را مملو از انسان‌های دردمندی نموده که نان شب را نیز «نسیه» خریداری میکنند. 

همبستگی ملی