دیکتاتوری ولی فقیه – موج تازه اعدام ها درشهرهای کشور

خامنه ای درمانده در هراس ازرشد و نمو قیام و مقاومت های مردمی، موج جدیدی از اعدام علیه زندانیان بویژه هموطنان دردمند ما در سیستان و بلوچستان را آغاز کرده است.

افزایش بی سابقه آمار اعدام، به موازات صدور احکام زندان، پرونده سازی و یا احضار فعالان سیاسی، مدنی، هنری و اجتماعی به دوایر اطلاعاتی در دیکتاتوری ولی فقیه در حالی است که رژیم آخوندی از نیمه اسفند سال گذشته نیز با طرح حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و راه اندازی سرکوب‌های خیابانی علیه زنان و یا راه اندازی حضور گسترده باندهای سرکوبگر در خیابان ها و معابر، این واقعیت که به چه میزان با حقیقتی بنام سرنگونی دست و پنجه نرم می کند را به نمایش گذاشته است.

بدین سان دستگاه فاسد قضائی در رژیم آخوندی تنها طی 5 روز گذشته بیش از « 20 » زندانی را به جوخه های اعدام سپرده است. بخش بزرگی از این قربانیان نیزهموطنان بلوچ ما می‌باشند که بدلیل مقاومت و رشد اعتراضات در این خطه ضربه خورده ، دستگیر، شکنجه و اعدام گردیده اند.

همچنین عدم شفافیت برای پروسه های به ظاهر قضائی، نبود وکیل و هئیت منصفه، نبود ناظران بی طرف از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر، اعتراف‌گیری های اجباری، شکنجه و یا فشارهای سازمان داده شده بر اعضاء و خانوادهای قربانیان، تماما ادله ای بر واقعیت فوق می‌باشند.

سخن از انتقام گیری کوراز سوی رژیم آخوندی است که از طریق آن تلاش دارد تا بر مقاومت کلی در جامعه و نیز مجموعه اعتراضات هفتگی در سیستان و بلوچستان ترمز بزند.

بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی بدرستی براین باور هستند که خامنه ای درمانده با راه اندازی موج جدید اعدام ها علیه هموطنان بلوچ دست به « نسل کشی » عامدانه زده است.

در عرف بین الملل نیز نسل کشی به معنای « اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی » توسط هر حکومت و یا گروهی تعریف شده است.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) دررابطه با آمار و دلائل برای اعدام های اخیر از جمله تاکید کرده است: « از روز شنبه ۹اردیبهشت تا امروز طی ۵روز دست‌کم ۲۰زندانی شامل ۱۴هموطن بلوچ توسط رژیم آخوندی اعدام شدند. دو تن از اعدام شدگان دو زن از هموطنان بلوچ بودند.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه، درصدد است با این اعدامهای جنایتکارانه و با ایجاد جو رعب و وحشت از بالا گرفتن قیام مردم جلوگیری کند».

همچنین بنابرداده های قطره ای از سوی قضائیه آخوندی تنها طی فروردین‌ماه امسال سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و یک زندانی در زندان لنگرود قم اعدام شده اند. علاوه بر این نیز باید به صدور اجکام اعدام علیه زندانیان سیاسی « نائب عسکری و عباس مجاهد کورکوری» اشاره نمود که به اتهام‌های آخوند ساخته «محاربه» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم گردیده اند. .به موازات این وضعیت بحرانی که بواقع نیازمند مداخله جامعه جهانی بویژه شورای امنیت ملل متحد می باشد، باید به مجموعه‌ای از گزارشات از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر اشاره نمود که بکرات در آنها تاکید گردیده که دیکتاتوی ولی فقیه به لحاظ آمار اعدام ها نسبت به کل جمعیت، در رتبه نخست جهانی قرار گرفته است.

بنابراین داده ها تنها طی سال گذشته آمار اعدام ها در ایران آخوند زده ، با رشد « ۷۵ درصدی» نسبت به سال گذشته ارزیابی گردیده است.
همبستگی ملی