دیکتاتوری که بدون «دشمن موهوم» زنده نمی ماند

زینت میرهاشمی

ویروس کرونا با حضور سهمگین، مرگبار و غمگین خود، بساط جهل و خرافات را بیش از هر هنگام به چالش کشید. کرونا از شهر قم، مرکز پرورش جهل و ارتجاع شروع و به سراسر کشور شیوع پیدا کرد. کنشها و واکنشهای پایوران رژیم و در راس آن خامنه ای در زمان همه گیر شدن این ویروس، نشانه شانه خالی کردن از مسئولیت و قتل سازمانیافته مردم ایران است.
سخنرانی خامنه ای در روز یکشنبه ۴ فروردین، به سیم آخر زدن دیکتاتوری است که از ترس «دشمن» در حال سکته کردن است و هر هذیانی را بر زبان می آورد. او کرونا را زیر عبایش مخفی کرد غافل از این که به صادر کننده این ویروس هولناک متهم خواهد شد. حکومت حاضر است مردم جان شان را از دست بدهند اما ولی فقیه بر تحت قدرت حکومت کند. رَد کمکهای بشردوستانه آمریکا دقیقا بازی با جان مردم ایران است.
حرفهای خامنه ای در روز یکشنبه مبنی بر وجود «دشمنان جِنی و اِنسی» و این که «یک بخش [ویروس کرونا] برای ایران به خصوص تولید شده است. با استفاده از آشناییهای ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آورده‌ اند، این بخش را برای ایران درست کرده اند». این گونه نظر دادن، واکنش دیکتاتور بیچاره ای است که برای توجیه ناتوانی و ناکارایی نظام به هر طناب پوسیده ای آویزان می شود. خامنه ای جواب این که چرا قم قرنطینه نشد، جواب این که چرا خبر ویروس کرونا را پنهان کردند، چرا هواپیمای ماهان متعلق به سپاه پاسداران ویروس را منتقل کرد و چراهای دیگر… را نمی دهد و در حالی تئوری توطئه را مطرح می کند که رژیم ولایت فقیه و «رهبر» آن باید به دلیل قتل سازمانیافته مردم به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی محاکمه شوند.
حرف خامنه ای در حقیقت رسمیت دادن به جاهلانی است که در برابر قرنطینه شدن قم، بسته شدن مساجد و نماز جمعه ها، بسته شدن مراکز مذهبی مقاومت کردند. خامنه ای به آخوندی که بالای سر بیماران کرونایی رفته و با مالیدن «عطر» بر روی لب و صورت آنها، علم پزشکی را مسخره کرد، رسمیت داد. خامنه ای با جدی نگرفتن ویروس جهانی شده و هزینه نکردن برای مقابله با آن، به بساط جهل عرضه کنندگان «داروی امام کاظم، روغن بنفشه، روغن حنظل، عسل و سیاه دانه» و محکوم شدن سه پزشک به ۶۰ ضربه شلاق به خاطر اعتراض به آتش زدن کتاب علم پزشکی توسط مفت خوری به نام عباس تبریزیان و.. رسمیت داد.
امنیتی کردن ویروس کرونا هم نشان از ترس رژیم در برابر فوران خشم مردم در بعد از پایان کرونا و چه بسا در هنگامه آن است. سرکرده سپاه پاسداران از «آرایش جنگی» و پاسدار فتحیان از واگذاری مقابله با این ویروس به «موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت»، در روز دوشنبه ۴ فروردین حرف زدند. ادعای راه اندازی «رزمایش بیولوژیکی» از طرف سپاه و ارتش همراه با امنیتی کردن بحران و ایجاد نوعی حکومت نظامی معنایش ترس رژیم از خیزش و شورش مردم است. پس خامنه ای به «دشمن موهوم خارجی» برای خواباندن این شورش نیاز دارد.

همبستگی ملی