رادیو تلویزیون ایران زمین دفتر دویست و نود و چهارم (294)

دیکتاتوری ولی فقیه در راستای گسترش سرکوب و ضدیت با جامعه , طرح دجالگرانه ای بنام « مسجد سازی در پارکها» را در دستور کار شهرداری ها قرار داده است . براساس این طرح که نقطه آغاز آن از پارک های عمومی و تفریحی در پایتخت آغاز گردیده , خامنه ای درمانده تلاش دارد تا با این طرح وبا کمک سپاه مردم کش پاسداران به تقابل با خیزش ها و اعتراضات عمومی برخیزد. علیه این سیاست سرکوبگرانه و ضد محیط زیستی نیز شاهد هستیم که طی هفته گذشته مردم در اطراف پاک قیطری در تهران , دست به اعتراض زده و قطع درختان کهنسال در این بخش را به چالش کشیده اند. در این رابطه نیزرسانه های حکومتی از طرحهای رژیم برای مقابله با خیزشها و قیامهای مردمی با ساختن مساجد در پارکها و راه اندازی محله های باصطلاح اسلامی و پایگاه های بسیج محله محور پرده برداشته و اعتراف کرده اند

دربرنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون , محمد قرائی , هادی مظفری, میترا هرسینی و پیمانه شفائی با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد