رادیو تلویزیون ایران زمین دفتر سیصد و سوم (303)

ه یقین یکی از بسترهای بزرگ اجتماعی همان 11 میلیون دانش آموز در سراسر کشور می باشد که طی سال های اخیر با رشد فکری بی سابقه ای , کلیت نظام آخوندی را به چالش کشیده اند. خامنه ای که کینه عمیقی از کودکان و نوجوانان دارد , بیهوده تلاش می کند تا نه تنها به تقابل فکری , بلکه به لحاظ فیزیکی نیز این بخش از جامعه را تحت سیطره ولایت فقیه درآورد. دراین راستا نیز شاهد بودیم که چگونه اتاق های فکر رژیم در فردای قیام ها , که در آن دانش آموزان نقش بسیار فعالی داشتند , با اسید پاشی, مسمویت در مدارس و یا استفاده از گازهای شیمایی علیه دختران دانش آموز , دست به انتقام گیری از آنان زد. …………

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , مینا دریسی , محمد قرائی , پیمانه شفائی و میترا هرسینی با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم