رادیو تلویزیون ایران زمین سبد دویست و نود و دو(292)

اجازه بدید تا چهارمین دفتر بهاری از مجموعه برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین را به گفتاری در باطه با ابعاد روبه رشد ترک تحصیل در میان کودکان و جوانان ایرانی اختصاص دهیم رشد و نمو بحرانی بنام فقر و تنگدستی هر روز چهره تازه ای از خود را در ایران آخوند زده به نمایش می گذارد. یک نمونه برای این وضعیت ضد انسانی همان رشد نرخ ترک تحصیل در میان نوجوانان و جوانان میهن مان می باشه که اکنون به مانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفته است. به یقین نبود عرق ملی در میان متولیان و سران حکومت , مجموعه بحران های مالی و اقتصادی , نبود زیرساخت های آموزشی , نبود دلسوزی و عدم اختصاص بودجه برای این بخش حیاتی در کشور تماما در چارچوب دلائل برای ترک تحصیل می باشند.

دربرنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون ,شیلا نینوایی , هادی مظفری مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد