رادیو تلویزیون ایران زمین سبد سیصد و نهم (309)

هفته گذشته خامنه ای درمانده پاسدار قالیباف , یکی از عناصر فاسد و سرکوبگر آخوندی را برای یکسال دیگر بر مسند قوه مقننه حکومت نشاند. این انتصاب , آنهم تنها یک هفته پس از کشته شدن آخوند رئیسی , درحالی صورت گرفته که تا پیش از آن , تمامی علائم و قرائن سخن از حذف پاسدار قالیباف از ریاست مجلس را داشتند. افشاء فساد وی در این نهاد حکومتی , دزدی و غارت و اعطاء میلیارد ها دلار از اموال مردم به سپاه پاسداران و یا خرید و مسافرت های خانواده وی به لندن و ترکیه و نیز افشاء پرونده سیسمونی , تنها گوشه ای از پرونده سنگین وی طی دوران ریاست در مجلس و یا شهرداری در پایتخت می باشند

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , مینا دریسی , حسین پویا , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم