رادیو تلویزیون ایران زمین سبد سیصد و یکم (301)

تمامی داده ها از دیکتاتوری ولی فقیه سخن از آن دارند که این حکومت سرکوبگر و خون ریز , بر دو پایه اصلی یعنی « سرکوب خونین در داخل کشور و صدور بنیادگرایی » به خارج از کشور بنا شده. واقعیت در لابلای این جملات بدان معنا است که سیاست های راهبردی این رژیم از روز نخست بروی کار آمدن , با تنش , جنگ افروی و ترور و صدور انقلاب عجین شده. بدین سان اتاق های فکر حکومت براین باور هستند که با گردن کشی , عربده کشی , صدور بمب و موشک و پهپاد به خارج از مرزها , امکان منکوب نمودن مردم را در داخل کشور و ترمز زدن به خواسته ای بحق جامعه برای آزادی , حقوق بشر , نان , رفاه را خواهند داشت.

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , سارا فلاح , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم