راز یک ترور در بیروت

مهرداد هرسینی

سرانجام پس از قریب به بیست سال دادگاه ویژه ملل متحد پرده از راز ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان برداشت و انگشت اتهام را بسوی اعضاء حزب الله که تحت حمایت های عقیدتی، مالی، سیاسی، نظامی و لجستیکی رژیم آخوندی می باشند دراز نمود.

دراین رابطه به اثبات رسید که یک عضو و از جمله کادرهای این جریان تروریستی بنام «سلیم عیاش» بخشی از عوامل ترور علیه این شخصیت سیاسی بوده است. این همان نخ نبات و جوهر حکمی است که اکنون از سوی دادگاه ویژه سازمان ملل متحد صادر گردیده است.
 
گرچه بسیاری از رسانه های حامی مماشات تلاش کرده اند تا طی روزهای اخیر نقش این گروه تروریستی و مخرب را در ترور رفیق حریری کم رنگ نمایند وآن را عامدانه و تنها به عامل ترور محدود نمایند، اما واقعیت آن است که در پشت آن حجم عظیم از ماده انفجاری که علاوه بر رفیق حریری ۲۱ نفر همراه وی را به قتل رسانده است ، نه تنها یک فرد، بلکه یک تشکیلات بزرگ، دارای پتانسیل بالای لجستیکی، نظامی و مالی قرارگرفته است.

نخست وزیر اسبق لبنان که از جمله مخالفین سرسخت دخالت های رژیم آخوندی و سوریه در این کشور بلازده بود و بکرات بر خلع سلاح حزب الله و خروج تمامی نیروهای وابسته به نیروی تروریسی قدس در این کشور تاکید می ورزید.
همچنین در رابطه با ترور وی ، کانال معروف سی بی سی در نوامبر ۲۰۱۰ در کانادا در گزارشی به نقل از تحقیقات پلیس لینان به «ارتباط حزب‌الله لبنان و این ترور» تاکید کرد.

 بنابرداده های بین المللی عامل اصلی ترر رفیق حریری، مصطفی بدرالدین، پسرعمو و برادر همسر عماد مغنیه از رهبران شاخه نظامی حزب الله بوده که پس از جانشینی وی در نزدیکی فرودگاه دمشق به هلاکت رسیده است. به موازات آن نیز چهار متهم دیگر که تماما از اعضاء این جریان ترریستی می باشند، طی قریب دو دهه در مقابل عدالت قرارگرفتند.

حزب الله نیز پیشاپیش اعلام کرده بود که «نه تنها رای دادگاه را قبول ندارد، بلکه متهمان را نیز تحویل نخواهد داد». در مقابل نیز سعد، فرزند رفیق حریری بصراحت اعلام کرده است: «روشن شده است که هدف از این جنایت تروریسیتی تغییر دادن چهره لبنان و نظام و هویت تمدنی آن بود. و ما تا زمانی که قصاص این جنایت به مورد اجرا در آید آرام نخواهیم گرفت».
بدین سان این دو مواضع و جبهه بندی ها، خود بینه محکمی بر تمامی مخفی کاری و همچنین وجود ردپا و دستان آلوده این جریان وابسته به رژیم آخوندی در ترور نخست وزیر لبنان می باشند.

دراین رابطه نیز محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به نقش خامنه ای در این ترور اشاره کرده و از جمله تاکید میکند: «حکم این دادگاه برغم همه محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که این جنایت بزرگ به دست حزب الشیطان که چیزی جز بخشی از سپاه پاسداران نیست انجام شده است».
ترور رفیق حریری به دستور شخص خامنه ای صورت گرفته و توسط قاسم سلیمانی طراحی و برنامه ریزی شده و بخشی از طرح کلی رژیم آخوندی برای اعمال سلطه کامل بر لبنان بود.». (سایت العربیه ۲۰ اوت ۲۰۲۰)

اکنون با صدور حکم از سوی یک دادگاه ذیصلاح بین المللی و صرفنظر از تمامی ملاحظات و بده بستان های سیاسی، مردم لبنان و نیز مردم بجان آمده از تروریسم صادراتی رژیم آخوندی در منطقه و کشورهای اسلامی به انتظار اجرای عدالت نشسته اند.
سخن از واقعیتی بنام سیاست های راهبردی ولایت فقیه در منطقه است که ازز جنوبی ترین نقطه خلیج فارس تا شمال آفریقا را دستخوش تبعات شوم تروریسم و صدور بنیادگرایی نموده است.
 
محاکمه حزب الله و اعضاء آن نیز به معنای محاکمه پدرخوانده تروریسم جهانی یعنی رژیم آخوندی با تمامی باند های درونی و بیرونی آن می باشد.
نیم نگاهی به سوابق کارگزاران ، روسا ، وزرا ، معاونان، رئیس جمهور و سران دو قوه دیگر رژیم مهر تائیدی براین واقعیت است که تمامی آنان یا در شکنجه و کشتار مردم و جوانان ایران داراری نقش های کلیدی بوده و یا در صدور تروریسم بین المللی.

همبستگی ملی