رفتار رژِیم عامل ائتلاف نظامی در خلیج فارس

زینت میرهاشمی

گر چه رژیم طی ۴ دهه توانسته با صدور تروریسم، دخالت در مسائل کشورهای همسایه و ایجاد تنش در این کشورها و ایجاد پایگاههای نیروهای تروریستی قدس در سوریه، لبنان و … به سود امنیت خود و به زیان مردم ایران، خود را سرپا نگاه دارد، اما امروز بیش از هر هنگام وضعیت خود را ناامن می بیند.
رژیم امنیت خود را در ناامنی در کشورهای همسایه و در جنگ و آشوبگری می بیند. پایه های دیکتاتوری ولایت فقیه با جنگ در عراق و سرکوب مردم و نیروهای مترقی در داخل تقویت شد. نقشه رژیم برای ایجاد کشورهای اسلامی به رهبری ولی فقیه و صدور بنیادگرایی اسلامی از بلندپروازیهای دیکتاتوری مذهبی است که به علت سیاست مماشات میدان پیدا کرد. بر همین منظر، این رژیم هیچگاه طی این چهار دهه برای ایجاد صلح به نفع مردم کشورهای منطقه گام برنداشته است. حتا به نفع صلح برای مردم محروم فلسطین نه تنها گامی برنداشته بلکه بر عکس با حمایت از نیروهای تروریستی بهترین خدمت را به اسرائیل در سرکوب فلسطینیان کرده است.
رژیم به بهانه حفظ عتبات در سوریه و عراق امنیت مردم ایران را به خطر انداخته است. بر اساس حرفهای پایوران رژیم حفظ دیکتاتوری اسد مهم تر از حفظ خوزستان است.
امنیت مردم برای رژیم اهمیتی ندارد همانگونه که هر صدای اعتراضی در ایران را با امنیت خود گره زده و در وحشی ترین شکل سرکوب می کند.

راهزنی دریایی و توقیف کشتیهای نفتی در خلیج فارس هم یکی از این اقدامات مخرب در ناامن کردن خلیج فارس است. وزارت خارجه بحرین از رژیم طی بیانیه ای که در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد پخش شده، خواسته است «از تهدیدات و هر گونه اقدامی که به ایجاد تنش» در منطقه خلیج فارس منجر می شود پرهیز کند.

شکل گیری ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس، یکی از دستاوردهای سیاستهای خرابکارانه رژیم در زورگویی و تهدیدهای جنگ طلبانه آن است. در حقیقت این ائتلاف، پاسخی به دعوتهای رژیم به جنگ است. از آتش زدن پرچم کشورها تا تهدید به بستن تنگه هرمز و تنگه های دیگر و تهدید به ناامن کردن راههای آبی نفتی، کارت دعوتی برای جنگ بود. این کارت دعوتها گونه ای ارائه می شد که بر پایوران رژِیم معلوم بود که جنگی در کار نخواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم حضور اسرائیل در ائتلاف فوق را «تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و عامل بحران آفرین و بی ثبات ساز در منطقه خلیج فارس» دانست. این روزها مهره های ریز و درشت رژیم مرتب از ناامنی در صورت گسترده شدن این ائتلاف حرف زده اند.

در رویدادی دیگر، سرکرده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی، حضور سرکوبگرانه سپاه در مرزهای کشور را «دلربایی از مردم» دانست و با تهدید نیروهای مخالف در آنطرف مرزها، اعتراف به اقدامات تروریستی در خارج از مرزها برای سرکوب مخالفان حکومت کرد. سپاه پاسداران از جمله منفورترین بخش حاکمیت در میان مردم است. کشتار کولبران در مناطق مرزی توسط پاسداران به بهانه امنیت مرزها، نوعی «دلربایی» از نوع پاسداران است.
فقط در روزهای ۱۲، ۱۷ و ۱۸ مرداد، ۵ نفر از کولبران زیر شلیک نیروهای نظامی رژیم قرار گرفتند. یک نفر کشته و ۴ نفر زخمی شدند. این نمونه دیگری از دلربایی سپاه منفور پاسداران است.

جنگ خبر