رهبر موقت: «آی دزد»!!

مهرداد هرسینی

رهبر فاسد ترین حکومت در طول تاریخ میهن امان در تازه ترین سخنان از وجود واقعیتی بنام «فساد سازمانداده شده» در حاکمیت خود خبر داد.

خامنه ای که اکنون از سوی اقشار مختلف جامعه با شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» بطور گسترده ای «مورد استقبال»!! قرارگرفته است، درسخنان روز گذشته خود از جمله تاکید کرد: «فساد همچون اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان‌پذیر نیست ولی حتماً باید انجام شود».

ترجمان این جملات که در خود تناقضات بسیاری مانند «امکان پذیر نبودن» امر مبارزه با فساد راحمل می کند، در حالی است که شخص ولی فقیه در این حاکمیت غارتگر، خود با درآمد های ۹۵ میلیارد دلاری سر منشاء و مامن تمامی فاسدان و دزدان حکومتی است. وجود حساب های بانکی سران دزد و غارتگر رژیم در کشورهای خارجی که اکنون بواقع حکایت همان «افسانه اژدهای هفت سر» را دارند، دیگر برهیج ایرانی پوشیده نیست.

این سخنان بواقع بیان کننده وضعیت بسیار شکننده رژیمی است که در پایان عمر ننگین خود، میهن ما را به ویرانه ای و قریب ۷۰ میلیون نفر از آحاد مردم ایران به فقر و فلاکت و تهی دستی کشانده است. وجود ۲۰ میلیون حاشیه نشین شهرها، لشکر ۸ میلیونی بیکاران، دو میلیون کودک کار و بی سرپرست، وجود کلیه، قرنیه، کبد، فک و سر و صورت فروشی، وجود ۱۷ استان بشدت ضربه خورده، به موازات از بین رفتن بیش از ۶۰ درصد از واحد های تولیدی و صنعتی و فرار ۶ میلیون ایرانی به خارج از کشور تنها گوشه هایی از ترجمان «چپاول، دزدی و فسادی» است که حاکمیت طی چهار دهه از زمان برروی کار آمدن بر ایران و ایرانی تحمیل نموده است.

همچنین این وضعیت وخیم ماحصل سیاست های مخرب و غارتگرانه «رهبر موقت» حکومتی است که اساس و بنیان رژیم اش را بر پایه «فساد و غارت» گذاشته است. براین منطق برای خامنه ای اصلا و ابدا دزدی، چپاول و فساد تفاوتی چندان ندارد، «اوجب واجبات» در این حاکمیت خون ریز همان «سر سپردگی» تام و تمام به ولی فقیه است و بس.
بدین سان است که دزدان و سارقان دسترنج مردم، زحمت کشان، معلمان، کارگران و اقشار ضربه پذیر در کاخ نشسته و لشکر تهی دستان در غار فلاکت و بدبختی.

خامنه ای نیاز ندارد تا برای وجود «فساد حکومتی» روضه خوانی کند، نیازی هم نیست تا برای باند های غارتگر، فاسد و دزد در درون حاکمیت که مملکت، اموال ملی و درآمد های عظیم نفت و گاز را ارث پدری خود پنداشته اند، نصیحت و چانه درازی کند، بلکه بجا است تا پاک سازی را از بیت خود، قوای سه گانه، سپاه پاسداران و فرماندهان مزدور، بسیج سرکوبگر و انواع و اقسام باند های مافیایی در وزاتخانه ها آغاز نماید.
وی که در راس فساد و غارت در حکومت قرار دارد در یک فرافکنی تلاش می کند تا خود را نسبت به مصائب و ابعاد پدیدار شده از فساد سازماند داده شده حکومتی مبرا سازد! و توپ را به زمین «کارگزاران و متولیان» رژیم و باند های غارتگر رژیم بیاندازد.

پیشتر خبرگزاری رویتر (۲۰ آبان ۱۳۹۲) در یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که «خامنه ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» را برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود».

به نوشته رویتر,  «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»

ابعاد فساد در رژیم آخوندی بحدی است که نزدیک ترین و امنیتی ترین کارگزاران حکومت نسبت به سرنوشت شوم و پایان این روند اینگونه هشدار داده اند. احمد توکلی بی محابا می گوید: «فساد سیستماتیک شده است. فساد حکومت را ساقط می‌کند و اگر مبارزه با فساد نشود قطعا فساد جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶)

روضه های ضد فساد که اکنون از سوی ولی فقیه طلسم شکسته و یا تمامی باند های غالب و مغلوب رژیم بلند می شود، گویای عمق فاجعه و واقعیت در این رژیم غارتگر بوده و حکایت همان دزدی است که فریاد «آی دزد» را میزند.

همبستگی ملی