روایتی از تاریخ معاصرایران – بخش سی وشش

مهرداد هرسینی

 

زنان در صف اول مبارزه علیه شاه

 

جا دارد تا در اینجا  به مبارزات زنان آزاده ی میهنمان علیه رژیم شاه اشاره ئی اجمالی بنمائیم. زنانی که پا بپای مردان پرچمدار مبارزات ضد سلطتنی بودند . سخن از بخش بزرگی از جامعه ی ایران است   که  ستم و استثمار را با گوشت وپوست خود لمس کرده اند. اینان با پیوستن به سازمانهای پیشتاز ,, مجاهد و مبارز,, نقش بسزائی را در پیشبرد جنبش مردم ایران ایفا نمودند. هفته نامه ایران زمین در  شماره ی 86  خود جمع بندی بسیار زیبائی از مبارزات زنان در دهه ی آخر حکومت شاه را به قلم کشیده که برای پایان بخش این قسمت از مجموعه مقالات تاریخی,  آن را برایتان نقل مینمایم.

,, –  1350  مهرنوش ابراهیمی,  چریک فدائی, اوین زن شهید جنبش مسلحانه, طی درگیری با ماموران ساواک به شهادت رسید.

–  1353  خانم ملیحه پازوکی, تحت شکنجه ی ماموران ساواک به شهادت رسید.

شهادت دو فدائی خلق, مرضیه ی اسکوئی و شیرین فضیلت کلام ضمن درگیری مسلحانه با پلیس شاه در تهران. مرضیه شاعر و هنرمند بود و شعر معروف ,, من یک زنم ,, از اوست.

– 1354 شهادت مجاهد خلق فاطمه ی امینی در زیر شکنجه های مزدوران شاه. پس از 5 ماه شکنجه حتی نام خود را نگفت و خاطره ی یک مقاومت افسانه یی را از خود بجا گذاشت……

– چریک فدائی خلق پروین فاطمی حین درگیری با ماموران ساواک به شهادت میرسد.

– منیژه اشرف زاده کرمانی اعدام شد. او اولین زن مبارزی است که رژیم شاه حکم اعدام را درباره اش اجرا نمود.

– شهادت فاطمه ی افدرنیا, چریک فدائی خلق حین درگیری با ماموران ساواک

– شهادت صدیقه ی رضائی در درگیری مسلحانه با ساواک

– شهادت فردوس آقا ابراهیمیان زیر شکنجه ی ساواک

– 1355  چریک فدائی گلرخ مهدوی در درگیری با ساواک به شهادت میرسد.

– شهادت مادر غروی و خواهرش فریده ی غروی جین درگیری مسلحانه

– شهادن فاطمه ی حسینی و افسر السادات حسینی و اعظم السادات روحی آهنگران در زندان شاه.

 

– شهادت نزهت السادات روحی آهنگران و نرگس قجر عضدانلو طی درگیری با ماموران ساواک

– شهادت سیمین حریری, زن مبارز تحت شکنجه های عوامل شاه.

– شهادت مجاهد خلق بهجت تیفتکچی حین درگیری با ماموران ساواک

– شهادت محبوبه ی متحدین , حین درگیری با ساواک شاه در تهران

– شهادت صبا بیژن زاده حین درگیری مسلحانه با ماموران ساواک شاه در تهران

– 1356 هایده (حوری) بازرگان حین درگیری مسلحانه با ماموران ساواک شاه به شهادت میرسد.

– در تیرماه  1357  در پی حمله ی گارد شاه به زندانیان سیاسی زنان تهران, زنان تهرانی به یک اعتصاب غذا دست زدند که 10 روز ادامه یافت.

– مرداد 1357 زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به شرایط زندانها به یک اعتصاب غذای چهار روزه دست زدند.

 

مهرماه 1357 زنان زندانی ساس به اعتصاب غذای بزرگ زندانیان سیاسی در همبستگی با جنبش مردم پیوستند.

آبان 1357 در میان هزاران زندانی سیاسی که آزاد شدند, قریب 10 درصد آنان رازنان تشکیل میدادند.

21 دیماه 1357 بدنبال فعالیت های مادران و همسران و خانواده های زندانیان سیاسی در اجتماعاتی که در دادگستری با همکاری کانون وکلا صورت گرفت, رژیم شاه 65 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. درمیان این زندانیان مادر مجاهد معصومه شادمانی( مادر کبیری) بود که دو تن از فرزندانش نیز زندانی سیاسی بودند. دیگر زندانیانی که همین روزها از زندان آزاد شدند از جمله عبارت بودند از فدائی خلق زینت میر هاشمی و نیز نسرین رضائی, شیرین ساعد, مهرانگیز رمضانی و فاطمه ی صدیق تنکابنی.

دیماه 1357  یکصد و پنجاه تن از زنان یک هفته در کاخ دادگستری تحصن کردند و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شدند.

– دیماه 1357  مجاهد خلق زهرا گودرزی به شهادت میرسد.

– دیماه 1357  مجاهد خلق اشرف رجوی , فدائیان خلق فاطمه سعیدی , فرخ زرین کفش و فاطمه حریری آخرین زندانیان سیاسی رژیم شاه آزاد شدند. ,,

ادامه دارد