«روایتی از تاریخ معاصر ایران» – بخش بیست و دوم

 مهرداد هرسینی

,, پهلوانی که شاه را ضربه کرد ,,

در دیماه سال 1346 و در میان بهت و ناباوری مردم ایران, رژیم شاه اعلام کرد که جهان پهلوان تختی بر اثر خودکشی در یک هتل در گذشته است!! خبر مرگ قهرمان بسرعت در تمامی ایران پیچید ولی هیچکس آن خبر ساواک ساخته را باور نمیکرد. شاه بدروغ مدعی شده بود که ,, پهلوان خانی آباد,, در پی یک مشاجره ی خانوادگی و بر اثر اندوه دست به خودکشی زده است و برای اثبات این مدعی در روزنامه های دولتی ,, وصیت نامه ی جعلی ,, به امضاء تختی قهرمان را بچاپ رساند.

همچنین ساواک شاه در یک دستپاچگی نامه یی از جهان پهلوان تختی در تاریخ 16.11.1346 در مطبوعات بچاپ میرساند که ظاهر تختی دقایقی قبل از مرگ آن را نوشته بوده. این  نامه خود پرده از جنایت شاه برداشت,  زیرا اولا امضائ آن جعلی بود و ثانیا تاریخ مندرج بهمن ماه قید گردیده بود, در حالیکه تختی در دیماه شهید شده بود. تختی برسم صفات مردمی و آزادگی که داشت, هرگز به شاه و دربار آری نگفت. وی از میان مردم فقیر و ستمدیده برخاسته بود و از درد و رنج مردم خبر داشت.

جهان پهلوان نه تنها در میدانهای ورزشی توانست با کمترین و محدود ترین امکانات به پیروزی های بزرگ دست یابد, بلکه با خصائل مردمی اش سنتهای رادمردی و فتوت را زنده نگهداشت. وی علاوه بر قهرمانی جهان, در کشتی باستانی نیز سه بار قهرمان کشور شد.

افتخارات جهان پهلوان غلامرضا تختی عبارت اند از:

بازيهای المپيک :
پنجاه و دو هلسينکی :مدال نقره ۷۹ کيلو گرم
پنجاه و شش ملبورن : مدال طلا ۸۷ کيلو گرم
شصت رم : مدال نقره ۸۷ کيلو گرم
شصت و چهار توکيو: چهارم۹۷ کيلو گرم
قهرمانی جهان :
پنجاه و يك هلسينکی : مدال نقره ۷۹ کيلو گرم
پنجاه و چهار توکی : نفر پنجم ۸۷ کيلو گرم
شصت و يك يوکوهاما : مدال طلا ۸۷ کيلو گرم
شصت و دو توليدو : مدال نقره ۹۷ کيلو گرم
بازيهای آسيايی :
پنجاه و هشت توکيو: مدال طلا ۸۷ کيلو گرم
جمع مدالهای هشت ، ۴ طلا، ۴ نقره
المپيک ۳ – جهانی ۴ – بازيهای آسيايی ۱

همچنین تختی اولين کشتی گير ايرانی است که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدال های جهانی و المپيک بشود: جهانی 51 و المپيک 52 (در 79 کيلوگرم)، المپيک 56، 60، جهانی تهران و يوکوهاما ( در 87 کيلو) و جهانی 62 توليدو در 97 کيلو.

تلاشهای شبانه روزی تختی برای کمک رسانی به  ,, زلزله زدگان بوئین زهرا,, هنوز در خاطره ی مردم میهنمان است. گفته میشود شاهپور غلامرضا برادر شاه  با موافقت دیکتاتور و دولت در قتل وی نقش و نظارت داشته است, بطوریکه روزنامه توفیق در آن روزها برغم سانسور و سرکوب گسترده ی پلیسی به طنز نوشته بو د:

 ,, تختی را خود کشی دادند ,,.

مردم تشیع جنازه ی قهرمانشان را به تظاهرات سیاسی علیه شاه و دربار تبدیل کردند و طی آن میلیونها نفر با ریختن به خیابانها, با حمل پلاکاردهای که در آن کلمه ی ,, شهید ,, نوشته شده بود, رای و نظر خود را به رژیم شاه اعلام نمودند. این خود نشان دهنده ی این امر است که مردم هرگز در تشخیص خود اشتباه نمی کنند.

ادامه دارد