روایتی از تاریخ معاصر ایران – بخش چهل و چهار

مهرداد هرسینی

دیکتاتوری شاه – پاره شدن تور اختناق

در پایان قتل عام مردم در میدان ژاله, رژیم تعداد شهدا را 58 نفر اعلام کرد, در حالیکه رقم واقعی به

مراتب بسیار بالاتر از آن بود. مردم آمار قربانیان را 5000 نفر دهان به دهان نقل میکردند که از این رقم

بنابر گزارشات تائید شده پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی,قریب  500 نفر در میدان ژاله به شهادت

رسیده بودند. ,, در این روز هیج کس اطلاعیه و یا پیامی برای مردم نداد و از پیامهای خمینی نیز هیچ خبری نبود.

خمینی تا مدتها بعد از ,, جمعه خونین 17 شهریور,, سکوت کرده بود. اما همان روز هزاران زن و مرد که

در میدان ژاله جمع شده بودند, اطلاعیه فرماندار نظامی را به پشیزی نیز نگرفته و دست به تظاهرات

زدند.,, 

نشریه ایران زمین شماره 78

اکنون رژیم شاه با تمامی حمایت هایی خارجی که از وی بعمل می آمد, در سراشیبی سرنگونی قرار گرفته

است. 17 شهریور نقطه ی عطفی بود که مردم با فداکاری و جانبازی و عبور از آن, پیروزی انقلاب ضد

سلطنتی را تضمین نمودند.  

,, خوب ارتش کاری که بهش گفته بودند, آن روز کرد و آن روز آن اتفاق تاسف آوری افتاد. ولی این اتفاق

می توانست پایان موج انقلابی باشد برای اینکه اگر پیگیری شده بود محال بود که  کار به آنجاها بکشد.

مردم با توجه به خاطره یی که از دوران پانزده ساله  داشتند, تصور نمیکردند که بتوان با آن حکومت

شوخی کرد ولی اگر دنبال گرفته می شد, یعنی امتیازی داده نمی شد و سران شورشی را میگرفتند و

دستگیر میکردند,آن فقط یک شورشی می ماند و تمام شده بود و  رفته بود. حتی به ابعاد 15 خرداد هم

نمیرسید. یعنی حادثه یی که عصب شاه را درهم شکست و عصب آن رژیم را در هم شکست در واقع آن

جمعه ی سیاه بود. روزی که می بایست رژیم شاه پیروز بشود, روز آغاز نابودیش شد,,.

داریوش همایون وزیر اطلاعات شاه-  انقلاب ایران به روایت بی بی سی

19 شهریور اشرف پهلوی, خواهر فاسد شاه  بهمراه خانواده اش از ایران فرار میکند. در این ایام جیمی

کارتر از طریق زاهدی سفیر رژیم, پیامی برای شاه میفرستد و از جمله در آن میگوید:

,, ایالات متحده از رویه سابق خود که جلوگیری از اعمال قدرت توسط شاه بود, دست برداشته و به شاه

آزادی کامل در تصمیم گیری میدهد تا خود هرطور که بهتر میداند, در صدد رفع مشکلات بر آید,,. 

سقوط شاه- فریدون هویدا

یک هفته بعد در 25 شهریور دولت شریف امامی از مجلس رای اعتماد گرفت. آنتونی پارسونز سفیر وقت

انگلیس در این تاریخ ملاقاتی با شاه داشت که وضع بهم ریخته ی وی را چنین توصیف میکند:

,, از تغییری که در وضع ظاهری و رفتار او بوجود آمده بود, متوحش شدم. گویی آب رفته بود. رنگ چهره

اش زرد شده و حالت ضعف بر او مستولی شده بود و بر خلاف همیشه خیلی آهسته و بی حال حرکت

میکرد و چنین بنظر میرسید که بکلی خود را باخته و تحت فشار شدید روحی از پای درآمده است,,  

کتاب غرور و سقوط- آنتونی پارسونز  

مهر و آبان , ماههای اعتصابات سراسری

طی ماههای مهر و آبان با راه افتادن چرخ اعتصابات سراسری ضربات  فلج کننده یی به سیستم سیاسی و

اقتصادی وابسته ی شاه وارد میاید. رئوس مهم وقایع این دوران بشرح زیر است:

2- مهر نخستین اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان اوین 

 5- مهر  اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت در استان خوزستان

 9- مهر پیوستن کارکنان و متخصصان صنعت نفت به کارگران اعتصابی در سراسر کشور

 9- مهر آغاز اعتصاب بازاریان, کارکنان پست و تلگراف, بانک ملی, سازمان آب, شرکتهای بیمه

11- مهر  اعلام انحلال حزب دست نشانده ی رستاخیز

  

ادامه دارد