روحانی: تحریمهای آمریکا صفحه پرکردن است و برای کالاهای اساسی و دارو مشکل نداریم

منشأ همه مشکلات رژیمی است که اموال مردم را چپاول و صرف تروریسم و جنگ افروزی می‌کند

آخوند حسن روحانی، رئیس‌جمهور ارتجاع، روز شنبه ۱۹آبان (۱۰نوامبر) در پایان جلسه مشترک سران سه قوه گفت آمریکایی‌ها «چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند و لذا ناچار شدند یک لیست بلند بالایی را درست کنند، ازیک‌طرف نام بانک‌هایی را ببرند ازیک‌طرف شعبات بانک‌ها را اضافه کنند و ازیک‌طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند».
به‌رغم همه شیاد بازی‌ها و تناقض‌گویی‌ها وی گفت مشکل تحریم‌ها در مواد غذایی و دارو نیست. وی گفت: «این‌ها سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقلام صادراتی را هدف قراردادند که مربوط می‌شود به درآمد و منابعی که مربوط به‌کل کشور است». وی افزود: «درزمینهٔ کالاهای اساسی و موردنیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تأمین کالاهای اساسی مردم برای ماه‌های طولانی، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کالاهای اساسی، واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی‌ها، مشکلی نداریم».
اظهارات روحانی اذعان به این واقعیت است که سوزوگدازهای سرکردگان ریزودرشت رژیم از تحریم‌ها، نه به خاطر کمبود غذا و دارو، بلکه به خاطر قطع سوخت‌رسانی به ماشین سرکوب و ترور و جنگ‌افروزی است. مشکل مردم ایران نه در کمبود غذا و دارو و نه در تحریم است بلکه مشکل در آخوندهای فاسد و تبهکار حاکم است که طی چهار دهه تمامی سرمایه‌های کشور را چپاول کرده و یا صرف صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و پروژه‌های اتمی و موشکی کرده‌اند. آن‌ها غذا و داروی مردم را نیز حیف‌ومیل کرده و باسیاست‌ها و عملکردهای خود به گروگان گرفته‌اند.
درحالی‌که اقدام‌های تروریستی رژیم در آلبانی و فرانسه و آمریکا و بلژیک و دانمارک و نروژ یکی پس از دیگری برملا می‌شود، روحانی دریک فرار به‌ جلو، وقیحانه مدعی مبارزه علیه تروریسم شد و گفت: «آمریکایی‌ها می‌خواهند ادعا بکنند که ایران حامی تروریسم است به‌دروغ، می‌خواهند ادعا بکنند ایران حامی مالی تروریسم هست. ملت ایران همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده و همیشه در خط مبارزه جلوگیری از تأمین مالی برای گروهک‌های تروریستی بوده است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ آبان ۱۳۹۷ (۱۱نوامبر۲۰۱۸)