روزنامه السیاسه کویت: خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در جلسه کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا شرکت کرد

روزنامه السیاسه کویت ۲۲تیر در گزارشی از جلسه کمیسیون خارجه پارلمان با حضور خانم رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران نوشت: «خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در جلسه کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا شرکت کرد. در این جلسه آخرین تحولات ایران و وضعیت قیام ملی و ضرورت رهبری یک ابتکار سیاسی قاطع در رابطه با رژیم ایران در درون اتحادیه اروپا توسط ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت.

بعد از آن خانم مریم رجوی برای دهها تن از نمایندگان پارلمان ایتالیا و مجلس سنا از احزاب مختلف در پارلمان ایتالیا سخنرانی کرد. پارلمانترها در شمار اکثریت پارلمان و مجلس سنا بودند و بیانیه‌یی در حمایت از طرح ده ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران امضا کردند.

این بیانیه را حدود ۲۰۴پارلمانتر و ۱۰۳نفر از اعضای مجلس سنا (اکثریت مطلق) امضا کرد.

این بیانیه که به خانم رجوی تقدیم شد هم‌چنین توسط ۳۶۰۰قانونگذار در بیش از ۴۰کشور از جمله آمریکا و انگلستان که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، مورد تأیید قرار گرفته است.

این حمایت قاطع نشان‌دهنده اجماع جهانی در حمایت از خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان جایگزین دموکراتیک رژیم فعلی ایران است.

قانونگذاران ایتالیایی درستی گزینه پیشنهادی رجوی را مورد تأیید قرار داده و حمایت گسترده داخلی از این طرح و کانون‌های شورشی سازمان‌یافته و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک ایران که (در این) طرح ده ماده‌ای منعکس شده و در راستای اصول دموکراتیک می‌باشد را مورد تمجید قرار دادند.

صدها تن از ایرانیان مخالف در مقابل پارلمان تجمع کردند و حمایت خود را از رجوی و قیام سراسری مردم ایران اعلام کردند.

جولیو ترتزی و لوچیو مالان… از اعضای مجلس سنا در جلسه شرکت داشتند و… جان برکو رئیس مجلس عوام انگلستان (۲۰۰۹-۲۰۱۹) در آن سخنرانی کرد.

خانم مریم رجوی در سخنرانی خود گفت: امروز در مقابل شما قرار گرفته‌ام که از پارلمان، مردم و دولت ایتالیا بخواهم این سیاست صحیح و اصولی را اتخاذ کنند که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی را به‌رسمیت می‌شناسند. قیام مردم ایران بیانگر میراث ماندگار جنبش مقاومت است که بیش از چهار سال پیش آغاز شد. حضور فعال زنان در این قیام نتیجه مبارزات قهرمانانه زنان ایران در ۴۰سال گذشته است.